Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Technician at data center, data center management, data center operations
  Forhåndskonfigurert datasenterinfrastruktur opptil 100kW inkludert strøm, avkjøling, racker og administrasjon.

  InfraStruxure

  Forhåndskonfigurert datasenterinfrastruktur opptil 100kW inkludert strøm, avkjøling, racker og administrasjon.

 • Les

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper-rapport nr. 111
   Pålitelighetsanalysen av APC InfraStruXure-strømsystemet

   APC InfraStruXure-produktserien tilbyr en alternativ infrastruktur i den sentrale UPS-en. MTechnology, Inc. brukte teknologiene til PRA (Probabilistic Risk Assessment) til å vurdere påliteligheten av 40 kW InfraStruXure UPS og PDU med statisk bypass. Beregningene vurderte ytelsen til InfraStruXure i både ideelle og reelle forhold. Studien sammenlignet også ytelsen til InfraStruXure-arkitekturen med den til en sentral UPS som drev en hypotetisk kritisk last på 500 kW i et datasenter. Resultatene viste at InfraStruXure-arkitekturen var betydelig mindre utsatt for svikt ved enhver last i datasenteret. Det var også litt mindre sannsynlighet for svikt i noen del av IT-utstyret. Denne white paper-rapporten oppsummerer de viktigste funnene i MTechnologys kvantitative risikovurdering og diskuterer implikasjonene for anleggsledere og -designere. Les white paper-rapport nr. 111
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper-rapport nr. 160
   Spesifikasjon av arkitektur for modulære datasentre

   Det er en økende enighet om at tradisjonelle datasenterdesign vil bli erstattet av modulære og skalerbare datasenterdesign. Reduserte totale eierkostnader, økt fleksibilitet, redusert utviklingstid og økt effektivitet hevdes alle å være fordeler med modulære og skalerbare design. Allikevel er begrepet «modulær», når og hvor modularitet er hensiktsmessig, og hvordan du kan spesifisere modularitet, dårlig definert. Denne white paper-rapporten gir et rammeverk for modulær datasenterarkitektur og beskriver de ulike måtene som modularitet kan iverksettes på for datasenterinfrastruktur for kraft, kjøling og plass, og forklarer når de ulike tilnærmingene er hensiktsmessige og effektive. Les white paper-rapport nr. 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper-rapport nr. 116
   Standardisering og modularitet i fysisk datasenterinfrastruktur

   Unnlatelse av å bruke modulær standardisering som en designstrategi for fysisk datasenterinfrastruktur (DCPI) er kostbart på alle fronter: unødvendig utgift, nedetid som kunne unngås, og tapt forretningsmulighet. Standardisering og dens nære slektning, modularitet, skaper vidtrekkende fordeler i DCPI, som effektiviserer og forenkler alle prosesser fra første planlegging til daglig drift, med betydelige positive effekter på alle de tre store komponentene av DCPI-forretningsverdi – tilgjengelighet, smidighet og totale eierkostnader. Les white paper-rapport nr. 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper-rapport nr. 174
   Praktiske løsninger for installering av IT-utstyr i små serverrom og avdelingskontorer

   Små serverrom og avdelingskontorer er vanligvis uorganiserte, usikre, varme, uovervåkede og med begrenset plass. Disse forholdene kan føre til nedetid, eller i det minste føre til «nestenulykker» som får ledelsens oppmerksomhet. Praktisk erfaring med disse problemene avslører en kort liste over effektive metoder for å bedre tilgjengeligheten til IT-drift i små serverrom og avdelingskontorer. White paper-rapporten drøfter å foreta realistiske forbedringer relatert til strøm, kjøling, stativer, fysisk sikkerhet, overvåking og belysning. Fokuset til denne rapporten er på små serverrom og avdelingskontorer med en IT-belastning på opptil 10 kW. Les white paper-rapport nr. 174
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper-rapport nr. 118
   Virtualisering og nettsky: Optimalisert strøm, kjøling og håndtering gir maksimalt utbytte

   IT-virtualisering, drivkraften bak skybasert IT, kan ha betydelige konsekvenser for fysisk datasenterinfrastruktur (DCPI). Den økte effekttettheten som oppstår som et resultat, kan skape utfordringer for kjølingen av et eksisterende system. Det reduserte totale energiforbruket som vanligvis kommer som et resultat av fysisk serverkonsolidering, kan faktisk forverre strømforbrukseffektiviteten (PUE) til et datasenter. Dynamisk belastning som varierer i tid og sted, kan øke risikoen for nedetid hvis strøm- og kjølehelsen på stativnivå ikke blir forstått og vurdert. Til slutt kan den feiltolerante naturen til et svært virtualisert miljø reise spørsmål om graden av redundans som kreves i den fysiske infrastrukturen. Disse spesielle effektene av virtualisering blir diskutert, og mulige løsninger eller metoder for å håndtere dem blir foreslått. Les white paper-rapport nr. 118
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White paper-rapport nr. 76
   Modulære systemer: Evolusjonen av pålitelighet

   Naturen viste tidlig at i komplekse systemer, så er det modulære design som overlever og blomstrer. En viktig bidragsyter til denne suksessen er den kritiske pålitelighetsfordelen med feiltoleranse, der et modulært system kan skifte drift fra ikke-fungerende til fungerende moduler mens reparasjoner foretas. I datasentre har modulær design allerede slått rot i nye feiltolerante arkitekturer for servere og lagringssystemer. Etter hvert som datasentre fortsetter å utvikle seg og låne fra naturens verden, må fysisk datasenterinfrastruktur (DCPI) også utvikle seg for å støtte nye strategier for overlevelse, utvinning og vekst. Les white paper-rapport nr. 76
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Referanseprosjekt
   Samlokaliseringsprosjektet DartPoints Private Colo™

   For mange organisasjoner er valget mellom å bygge et privat datasenter og flytte til et sentral datasenteranlegg en avveining. Private datasentre er dyre å bygge og krever nitid planlegging. Flytting til et større datasenter kan være billigere og gi fleksibilitet med hensyn til vekst, men det innebærer å ofre full kontroll.
    
   DartPoints innså at dilemmaet mellom kontroll og fleksibilitet er et hinder for de fleste bedriftene i USA og bestemte seg for å skape sin egen kategori av samlokaliseringsdatasentre og -tjenester – DartPoints Private Colo™. Les mer om samlokaliseringen i DartPoints Private Colo™
 • Lær

  SBA Communications bygger et nytt og modulært datasenter–raskt


  Fordelene med en skalerbar, modulær datasenterarkitektur er mange, fra muligheten til å tilpasse størrelsen på datasentret og la det vokse med bedriften til kostnadsbesparelsene som kommer av en slik løsning. Hvis du vil vite mer, kan du lese dette blogginnlegget. SBA Communications bygger et nytt og modulært datasenter–raskt

  Mikrodatasentre: Et innovativt eksempel på datasenterdesign og -drift


  Det farligste man kan si i bransjen vår, er «vi har alltid gjort det på den måten», og derfor har vi i Schneider Electric tatt initiativ til å fjerne vanekulturen fra alt vi gjør. DartPoints innså dette, og på grunn av behovet for å balansere kontroll og fleksibilitet inngikk de et samarbeid med Schneider Electric som gir dem begge deler. De kaller den unike kategorien av fremtidsrettede samlokalisering-datasentre og -tjenester DartPoints Private Colo™. Mikrodatasentre: Et innovativt eksempel på datasenterdesign og -drift

  Fører konvergert IT-infrastruktur oss nærmere prefabrikkering?


  Konvergert infrastruktur handler stort sett om fart, effektivitet og smidighet….om å justere IT etter virksomheten. Det er opp til oss å bidra til at det skjer ved å gjøre løsningene våre enkle å velge, bestille, implementere og vedlikeholde. Prefabrikkering er en måte å komme dit på. Fører konvergert IT-infrastruktur mot prefabrikkering?

  Er mikrodatasentre selve motorkraften bak IoT (tingenes internett)?


  Data blir generert av alt fra Cola-maskiner til 20–30 milliarder flere enheter som kommer på markedet (mange av dem bærbare). Denne enorme mengden data må behandles og analyseres i sanntid. IoT fungerer ved å koble disse eksterne enhetene til et stort sentralisert datasenter som gir informasjon om status, plassering, funksjonalitet og så videre. Les bloggen vår hvis du vil vite mer. Er mikrodatasentre selve motorkraften bak IoT (tingenes Internett)?

  Hva er avveiningene med konvergert infrastruktur


  Løsninger som FlexPod og FlexPod Express med Schneider Electric gir forhåndstestede og forhåndsbygde maskinvare-rack som fjerner behovet for testing av maskinvare ettersom det har blitt gjort før levering til kunder. Det frigjør fra ressursbyrden ved å få maskinvare klar for implementering. Les dette blogginnlegget for å lære mer. Hva er avveiningene med konvergert infrastruktur

  Cisco, Schneider Electric og muligheten for konvergert infrastruktur


  I blogginnlegget kan du lese om hvordan Cisco opplevde at samarbeidet med Schneider Electric ga økt verdi til IT-, nettverks- og datasenterkundene. Cisco, Schneider Electric og muligheten for konvergert infrastruktur

  Videoomvisning i NetShelter CX viser verdien av et «serverrom i en boks»


  Dette blogginnlegget inneholder en video som viser en virtuell omvisning i NetShelter CX. Videoomvisning i NetShelter CX viser verdien av et «serverrom i en boks»

  Små skap gir store fordeler på steder uten eget IT-rom


  Netshelter CX dekker et behov som bare blir viktigere og viktigere. Det er beregnet på å romme IT- og nettverksutstyr som må befinne seg på relativt begrenset plass, som et kontormiljø der det ikke er noe eget sted for slikt utstyr. Les dette blogginnlegget for å lære mer. Små skap gir store fordeler på steder uten eget IT-rom

  Energy University


  En GRATIS, nettbasert og pedagogisk kurssamling med mer enn 200 leverandørnøytrale online kurs om energieffektivisering og datasentre. Lær å identifisere, implementere og overvåke effektivisering i din virksomhet. Energy University
 • Se

  • Hvordan kan FlexPod og FlexPod Express hjelpe selskaper med å øke energieffektiviteten?

   David O'Comin hos Schneider Electric forklarer nøkkelfordelene til FlexPod Express, FlexPod sammen og Schneider Express når det gjelder energieffektivisering og håndterbarhet.
  • NetShelter CX-serverrom levert på et øyeblikk

   Hvor enkelt er det å sette opp et serverrom? Leveringstiden er i hvert fall ikke særlig lang. Se hvor enkelt NetShelter CX Server Room i et bokskabinett leveres i denne korte leveringsfilmen.
  • Hvilken gjør Schneider Electrics FlexPod og FlexPod Express for deg?

   David O'Coimin hos Schneider Electric forklarer verdien som Schneider Electrics infrastruktur tilfører kunder ved hjelp av FlexPod- og FlexPod Express-løsninger, ved å ta et sterkt produkt og forbedre det for kundene.
  • Flexpod Wrapped med Schneider Electric

   Hos Schneider Electric har vi kombinert både FlexPod og FlexPod Express med rette racksystemelementer, som vil hjelpe med å plassere dem raskt og i de rette miljøene. Dette øker verdien av salget og beskytter sluttbrukerens investering.
  • Verdens minste serverrom – NetShelter CX

   NetShelter CX utfordrer oppfatningene med det sikre, lydisolerte og fleksible Server Room in a Box-kabinettet for åpne kontormiljøer. CX eliminerer behovet for kostbare, store og plasskrevende nettverksskap eller serverrom for kontormiljøer.

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.