Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Inside a beverage manufacturing plant, manufacturing execution system, food and beverage.

  Smart energistyring for bryggerier

  • Les

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Sikker energidistribusjon

    Bli kjent med våre installerte basetjenester for elektrisk distribusjon med global rekkevidde gjennom hele installasjonenes livssyklus. Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Forbedret installasjonssikkerhet og -pålitelighet med MP4-tjenester.

    Fire detaljerte planer for å forbedre de elektriske installasjonene. Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bruke fargekoder for å forenkle analyse av energikvalitet

    Denne rapporten introduserer enkle grønn-gul-rød-indikatorer (G-Y-R) for å måle problemer med strømkvaliteten, markører basert på anerkjente nettkvalitetsstandarder og statistisk analyse, fullt integrert i et overvåkingssystem for strømkvalitet. Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Rapport om kontroll av batteritilstand i systemer for reserve- eller beredskapstrømforsyning

    Denne artikkelen diskuterer hvordan automatiserte testsystemer gir presise funksjonsvurderinger av batterifunksjonen og hvordan slike systemer forhindrer unødvendige strømbrudd. Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bruke nøkkelindikatorer (KPI-er) for å håndtere påliteligheten til strømsystemet

    Denne rapporten drøfter hvordan en tilnærming basert på nøkkelindikatorer (KPI-er) gjør at personell kan fokusere mer på strategiske mål, gjøre om data til handlingsrettet informasjon og få bedre innblikk i strømforsyningens pålitelighet. Les mer

  Chat tilgjengelig

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.