Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • A nurse smiling at the camera as she washes her hands before surgery in hospital, healthcare solutions.

  Innsiktsløsning for operasjonsrom

  Two medical personnels in surgery, healthcare solutions, patient safety, green hospital.

  Utfordringer

  Pålitelig strøm er avgjørende i et operasjonsrom. Strømbrudd eller en ukontrollert kortslutning kan ha dødelige konsekvenser for pasientene. Helsepersonellet må fokusere på operasjonen, ikke bekymre seg for utstyrs- eller infrastrukturproblemer.
  Hvis det oppstår en hendelse, trenger du omfattende informasjon for pålitelig sporing av hendelsen og minimere erstatningsansvaret. Det reduserer risikoen for at en lignende hendelse gjentar seg.
  • Løsninger

   Innsiktsløsningen for operasjonsrom Operating Theater Insight Solution fra Schneider Electric tilbyr sikker strømfordeling som kan forbedre resultatet til operasjonsrom. Den tilbyr høy strømtilgjengelighet i samsvar med nye standarder gjennom en sikrere, isolert strømforsyning til operasjonsrommet.  Både designen og produktene er i fullt samsvar med behovene i operasjonsrommet og fullstendig testet for høy driftssikkerhet.

   Løsningen informerer vedlikeholds- og helsepersonell i sanntid i tilfelle en strømfeil i operasjonsrommet. Den overvåker også operasjonsrommiljøet, registrerer alle miljøhendelser og -data og kan levere tilpassede rapporter for å bevise sporbarheten til hendelser.

   Fordi det leverer kritisk informasjon til riktig person til riktig tid, er systemet uvurderlig i driftskontinuitets-/katastrofegjenopprettingssituasjoner ved at det bidrar til å redusere avbrudd og forvirring til et minimum. Tilbudet inkluderer en koblingstavle, et IT-system med skilletransformator og isolasjonsovervåkning, en automatisk sikkerhetsstrømkilde og UPS med valgfri HRP med berøringsskjerm og integrering med bygningsadministrasjonssystemet.

  • Fordeler

   Innsiktsløsningen for operasjonsrom bidrar til å forbedre den generelle pasientsikkerheten ved å sikre tilgjengeligheten og kvaliteten til strømmen i operasjonsrom.

  • Differensiering

   Schneider Electric er den globale spesialisten på energistyring og -automatisering og en hovedaktør på bygningsmarkedet med dyp ekspertise på strømløsning. Vi tilbyr et stort utvalg av løsninger for helsevesenet for bygningsadministrasjon, strømstyring, sikkerhet og IT. Som en leverandør av fullstendige systemer og tjenesteløsninger kan vi hjelpe til å sikre maksimal ytelse på sykehuset i hele levetiden.

  Fordeler

  • Kirurger i operasjonsrom på grønt sykehus, pasientsikkerhet, sykehusløsninger.
   • 100 % sporbarhet av hendelser knyttet til energi og miljø for å minimere erstatningsansvar
  • Kvinnelig lege i operasjonsdrakt med hodelampe i operasjon på grønt sykehus, pasientsikkerhet, sykehusløsninger.
   • 99,9998 % pålitelighet i strømforsyningen til operasjonsrom

  Chat tilgjengelig

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.