Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Default Alternative Text

  Ressurshåndtering og -overvåking

Forretningsmann holder opp kamera for å ta bilde isolert på hvit bakgrunn – 64567: shutterstock, maskinkontroll, energistyring, gruveindustrien

Ressurshåndtering for gruvedrift

I dag vil gruvedriftselskaper maksimere levetiden og ytelsen til ressursene sine gjennom nye beste praksiser som total produktiv håndtering (TPM – Total Productive Management), slik at de kan få best mulig utbytte av kapitalinvesteringene sine.
 • Ressursutnyttelse for gruvedrift

  Se hvordan Schneider Electrics løsning for utnyttelse av gruvedriftsressurser bidrar til å redusere vedlikeholdskostnader og kost per tonn.

 • Løsninger

  • Condition Monitoring and Management er en løsning som samler inn og analyserer diagnostikk i sanntid fra alle produksjonsressursene ved et anlegg. Den foreslår passende tiltak som kan forbedre den totale ytelsen til ressursen og håndtere de korresponderende aktivitetene for drift, produksjon og vedlikehold.
  • Forutsigende analyser skaper en plattform for kontinuerlig overvåking av ressursytelsen i sanntid.
  • Ytelsesverktøy gir kontekstuelle analyser i sanntid som er relatert til OEE og nedetid.
 • Hovedfordeler

  Den omfattende ressurshåndteringsløsningen vår foreslår tiltak som kan forbedre den totale ytelsen til ressursen og håndtere tilhørende drift, som for eksempel produksjons- og vedlikeholdsaktiviteter.
 • Fordeler

  • En fullstendig integrert løsning for ressursytelse, tilstandsovervåking og forutsigende analyser.
  • Unike, avanserte forutsigende algoritmer som oppdager små endringer i systemets atferd, noe som ofte er tidlige tegn på problemer med utstyrets ytelse eller tilstand.

Fordeler

 • Sementfabrikk om natten, sementproduksjon.
  • forebygge problemer med utstyr 
  • oppdage lavtytende ressurser
 • Gassboringsinstallasjon, olje og gass, gruveindustri
  • redusere uforutsett nedetid 
  • senke vedlikeholdskostnader
 • Kullarbeider med en håndfull kull, gruveindustri, mineralbehandling
  • øke tilgjengelighet og pålitelighet 
  • Utvidet levetid for utstyr
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.