Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Default Alternative Text

  Energieffektivitet og bærekraft

  Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

  Gruveenergistyring

  Mange selskaper trenger å identifisere muligheter for energieffektivet samtidig som de bruker begrensede personalressurser og økonomiske ressurser.

  Livssyklus for energibærekraft

  Livssyklus for energistyring, illustrasjon, vann og avløp, vannstyring, energieffektivitet og prosessoptimalisering
  • Løsninger

   Kontinuerlig energistyrings- og bærekrafttilnærming:
   • Definisjon av strategi
   • Innkjøp
   • Kontroll (strømpålitelighet og -måling)
   • Optimalisering (prosessforbedringer, energiprosjekter)
   • Ytelse (måling og rapportering)
  • Fordeler

   Effektiv energistyring starter og slutter med strategi. Energieffektivitets- og bærekraftmål kan bare nås og overskrides med kontinuerlige tiltak og programmer.

   Ved å kombinere prosessekspertise med kunnskap om energistyring kan vi hjelpe selskaper med å avdekke det fulle potensialet for energiinnsparinger.
  • Fordelen vår

   Som en global leder innen energieffektivitetsteknologier og bærekrafttjenester tilbyr vi en ende-til-ende-løsning som som gjør at vi virkelig skiller oss ut ved å integrere strategi, teknologi og implementeringskapasitet for komplekse programmer.

  Fordeler

  • Sementfabrikk om natten, sementproduksjon.
   Identifiser og utnytt muligheter for energioptimalisering for effektive kostnadsinnsparinger
  • Gassboringsinstallasjon, olje og gass, gruveindustri
   Reduser tiden som brukes på datainnsamling, analyse og rapportering
  • Kullarbeider med en håndfull kull, gruveindustri, mineralbehandling
   Integrer globale miljørelaterte, økonomiske og sosiale bærekraftinitiativer i ett program.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.