Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Default Alternative Text
  Løsninger for onshore olje- og gassproduksjon

  Feltenheter for måling og instrumentering

  Schneider Electrics Foxboro-feltenheter og Accutech-instrumentering brukes i krevende bruksområder innen olje og gass som trenger nøyaktig og robust trykk-, temperatur-, flyt-, nivå- og væskeanalyse og ventilposisjonering.

  • Les

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Dataark for Foxboro flerfasemåling

    Patentert Foxboro Net Oil & Gas Solution for flerfasemåling med integrert flerfaset skid for måling av onshore oljefeltproduksjon. Opererer over et bredt spekter av flytregimer, uten behov for å skille olje-, vann- og gasstrømmene.

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Rapport om flerfasemåling innen oppstrøms olje- og gassindustri

    Denne rappporte beskriver en ny tilnærming til allokerings- og reservoaroptimalisering for å bidra til å øke verdien i oppstrøms produksjonsvirksomhet innen olje og gass. Nye flerfasede Net Oil and Wet Gas-måleløsninger kan gi mer nøyaktige og pålitelige allokeringsmålinger i sanntid og samtidig redusere kapital- og driftskostnadene innen feltautomatisering. Grunnlaget for disse løsningene er nyskapende måle- og modelleringsteknologi som kan håndtere et bredt utvalg av måleutfordringer.

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Foxboro funksjonsbrosjyre

    Foxboros instrumenteringsinnovasjoner er alliert med industriledende merkevarer for systemer, programvare og tjenester. Sammen forbedrer tilbudene våre virksomhetens økonomiske, sikkerhetsmessige og miljømessige resultater kraftig. Tilbudene balanserer tilgjengeligheten og utnyttelsen av alle eiendelene dine: mennesker, utstyr, energi og inventar.

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Industriløsning: Foxboro instrumenteringsløsning for petroleumraffinering

    Foxboros instrumentering gjør at ledende russiske raffinerier automatiserer driften for å møte økende global etterspørsel etter petroleumsprodukter.

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Trådløs instrumentering for brønnoptimalisering

    Olje- og naturgassindustrien er kontinuerlig drevet av behovet for kostnadsreduserende tiltak og behovet for oppnå mer driftseffektivitet og synlighet for å møte regelverkskrav. Denne artikkelen oppsummerer en løsning hvor trådløse instrumenter integreres med annet konvensjonelt utstyr for å tilby et avansert brønnoptimaliseringssystem som kan installeres raskt.

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Forbedre SCADA-operasjoner med trådløs instrumentering

    Hensikten med denne rapporten er å utforske måtene operatører bruker trådløse instrumenteringsnettverk med SCADA, for å realisere fordelene med en integrert løsning.

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Bruk av datamaskiner for flytmåling for gassmåling og -styring

    Installasjon av datamaskiner for flytmåling kan være veldig komplisert, og nøye vurdering av alle parametere vil bidra til å sikre en vellykket installasjon.

    Denne rapporten:

    Definerer datamaskinen for elektronisk måling av gassflyt, skisserer ulike bruksområder for datamaskiner for flytmåling, fremhever en typisk installasjon av en datamaskin for flytmåling og forklarer i detalj kraftsystemer, trådløs instrumentering og ekstern I/O, ekstern kommunikasjon, datainnsamling for kalibreringspraksiser.

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Effekten av atmosfærisk trykk på gassmåling

    Denne rapporten drøfter forskjellene mellom målere og absolutte trykksensorer, metoder for å fastslå det atmosfæriske trykket på et sted og effektene atmosfærisk trykk har på målenøyaktighet.

    Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Delta BioFuels, Inc.: Kjemisk industri

    Foxboro automatisert konduktivitetsføling etter gnister, effektiv bearbeiding av biodiesel Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Hanover Compressor Company: Oppstrøms olje og gass

    Foxboro leverer under press for å tilby sendere i ellevte time for produsenter av energiutstyr Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Hydrokarbonbearbeiding

    Veris henvender seg til Foxboro for hjelp til å møte krevende kundekrav til flytmåling Les mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    NSTAR

    Accutech trådløs instrumentering i overvåkning av distribusjonsbrønn for naturgass
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Accutech trådløs instrumentering for bruk innen sikkerhet i oljeraffinerier

    PB Carson
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.