Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Default Alternative Text

    Vannettverk: Elektrisk distribusjon

    Trygge og intelligente strømløsninger bidrar til bedre styring av mellomspent og lavspent elektrisk distribusjon. Trygge strømløsninger sikrer pålitelig strømforsyning til viktig utstyr.

    + Livssyklustjenester

Løsning for mellomspent/lavspent elektrisk distribusjon

Ca. 15 % av det totale energiforbruket til et vann-/kloakkanlegg er elektrisiteten som brukes til pumping i vann- og kloakknettverk. For vannettverk er mer enn 90 % av strømforbruket i vanndistribusjonen fra pumping.

Life is on | Schneider Electric

Løsning og fordeler

Tilpass arkitekturen for å behandle tjenestekritikalitet og -kontinuitet. Sikre strømforsyningen med back-up-generatorstyring og avbruddsfrie strømforsyninger (UPS). Denne ekstra beskyttelsen holder viktig utstyr på anlegget i gang og beskytter mot datatap.

> Øke påliteligheten 

> Optimalisere strømkvaliteten 

> Redusere energikostnadene 

> Optimalisere energibruken

  • Masterpact MTZ

    Masterpact MTZ-lufteffektbryter er ledende innenfor oppetid for strøm og energieffektivitet. Masterpact MTZ-kretsbryteren er fremtidsrettet og viderefører ytelsen, påliteligheten og sikkerheten som Masterpact-serien er kjent for.

Sikker strøm og IT

Faren for strømavbrudd kan føre til helseproblemer eller skader på miljøet, noe som igjen kan føre til store forurensingskostnader i et konkurransepreget vannmarked med stramme budsjetter.

Forretningsfolk som bruker digitalt nettbrett over serverrom

Løsning og fordeler

Designere av elektriske nettverk og operatører i vannettverk må sørge for sikker strømforsyning av høy kvalitet for alle viktige prosesser, og samtidig drifte og vedlikeholde trygge vannettverk.

> Opprettholde kontinuerlig strømforsyning 

> Ha en IT-infrastruktur

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.