Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Default Alternative Text

  Sikkerhetsmodul / Beskyttelsesbryter / Kontaktor / Cat.4 PL e, SIL 3 / Stoppkategori 0

  Standard alternativ tekst

  Utfordringer

  I henhold til risikovurderingen din må du konstruere maskinen med en sikkerhetsfunksjon for beskyttelsesovervåkning. Denne må oppfylle PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, for å være i samsvar med gjeldende sikkerhetslovgivning og -standarder som gir CE-samsvar. Du må også gjøre den tidkrevende prosessen for valg av tilbud og dokumentasjon raskere. For å redusere tiden det tar å få maskinen på markedet, og øke lønnsomheten når du oppretter materiallisten, trenger du koblingsskjemaer og pålitelighetsberegning for sikkerhetskjeden.

  VI hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen

  Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
  • Løsninger

   • Beskyttelsesovervåkning med sikkerhetsmodul-løsning gir god maskinsikkerhet. Den tradisjonelle XPSAF-sikkerhetmodulen gjør det mulig å opprette en sikkerhetskrets.
   • Dokumentasjonen omfatter: koblingsskjema, prinsippskisse, forklaring av bruksområde og beregning av sikkerhetspålitelighet. Sikkerhetskjedeløsningen støtter opprettelse av sikkerhetsarkitekturer med en kategori 4-arkitektur PL e EN, ISO13849-1 og SIL 3 EN/IEC 62061 for beskyttelsesovervåkningsfunksjonen.
   • Den sikkerhetsrelaterte stoppfunksjonen initieres ved aktivering av en bevegelig beskyttelse og er konstruert for å begrense tilgang til en farlig sone. Hvis beskyttelsen åpnes, registreres det av en beskyttelsesbryter som overvåkes av behandlingsmodulen. Dette deaktiverer sikkerhetsmodulutgangene (stoppkategori EN IEC 60204-1) og stopper motorstrømforsyningen som er koblet til kontaktorer (K1 og K2). Motoren dreier fritt til den stanser.
  • Fordeler

   Sikkerhetskjedeløsninger gir en mal for å løse hver sikkerhetsfunksjon rundt en maskin. Bruk av sikkerhetskjedeløsninger reduserer tiden som kreves for å lage hver sikkerhetsfunksjon og oppfylle kravene i maskinrisikovurderingen. Det er mulig å endre sikkerhetskjedeløsningene med produkter som er egnet for de spesifikke behovene til maskinen, slik at den kan brukes som en mal ved utforming av sikkerhetsfunksjonene for maskinen slik at effektiviteten forbedres og kostnadene reduseres.
    
   Hver sikkerhetskjedeløsning inneholder:
    
   • Forklaring av arkitekturen og sikkerhetskjeden
   • Koblingsskjema
   • Beregningsforklaring
   • Beregningsresultat
   • TÜV-sertifikat
   • Sistema-prosjektfil
  • Differensiering

   Sikkerhetskjedeløsninger er konstruert for å redusere kompleksiteten ved å implementere sikkerhet på maskiner til et minimum. For hver sikkerhetsfunksjon rundt maskinen er det løsninger som er bruksklare eller kan endres, tilgjengelig for forbrukere som ønsker CE-sertifisering.

  Chat tilgjengelig

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.