Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Default Alternative Text

  Sikkerhetsmodul / Sikkerhetsbryter / Frekvensomformer / Cat.3 PL d, SIL 2 / Stopp-kategori 1

  Standard alternativ tekst

  Dine utfordringer

  Under din risikovurdering har det blitt identifisert et behov for å utstyre din maskin med en overvåkings og sikkerhetsfunksjon. Den kreves for å nå PL d EN/ISO 13849-1, SIL 2 EN/IEC 62061 og imøtekomme de nåværende sikekrhetsforskriftene og -standarder som gir CE-godkjenning. Du trenger også å akselerere den tidkrevende produktutvelgelses- og dokumenteringsprosessen og har behov for å redusere din maskins "time to market" samt effektivisere arbeidet emd å skape stykklister, koblingsskjemaer og løse pålitelighetskalkyler relatert til sikkerhetskjeden.

  Våre eksperter hjelper deg gjennom hele maskinens livssyklus.

  Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
  • Våre løsninger

   • Med vår løsning "Guard Monitoring with Safety" kan du effektivt øke maskinens sikkerhet. Den tradisjonelle sikkerhetsmodulen Preventa XPSATE tillater oppbyggingen av en sikkerhetskrets.
   • Dokumentasjonen omfatter ulike koblingsskjemaer, applikasjonforklaringer og sikkerhetskalkulasjoner. Vår sikkerhetskjede-løsning gir deg støtte i utformingen av sikkerhetsarkitekturer med kategori 3 arkitekturen PL d EN/ISO13849-1 and SIL 2 EN/IEC 62061 for sikkerhetsvakt-overvåkingsfunksjon.
   • Den sikkerhetsrelaterte stoppefunksjonen startes ved å aktivere en nødstopp eller en bevegelig vakt som skal beskytte tilgangen til farlige områder. Vaktåpningen blir detektert av en vaktbryter som blir overvåket av prosessmodulen. Safe Stop 1 startes på frekvensomformerens retarderingsbevegelse. Med nødvendig forsinkelse blir sikkerhetsutgangene (stoppkategori 1 EN IEC 60204-1) knyttet til "safe torque off" (STO) inngangen til frekvensomformerem deaktivert.
  • Løsningsforslag

   Våre "Safety Chain"-løsninger omfatter en mal for å løse alle sikkerhetsfunkasjoner rundt maskinen. Ved å bruke sikkerhetskjede-løsninger, forkorter du tiden for å skape hver eneste sikkerhetsfunksjon som skal hjelpe deg med å møte kravene knyttet til maskinens risikovurdering. Det er mulig å modifisere løsningene for sikkerhetskjede med produkter som oppfyller dine spesifikke behov. Dermed kan du bruke det som mal  når du designer din maskins sikkerhetsfunksjoner. Det økereffektiviteten og reduserer kostnadene knyttet til prosessen.
    
    
   Every sikkerhetskjede-løsning omfatter:
    
   • En forklaring av akritekturen og sikekrhetskjeden
   • Koblingsskjema
   • Kalkulasjonsforklaring
   • Kalkulasjonens fasit
   • TÜV-sertifikat
   • Sistema-prosjektfil
  • Differentiation

   Konseptet "Safety chain solutions" er unik i sin evne å forenkle maskinsikkerhet. For enhver sikkerhetsfunksjon rundt maskinen har vi løsnigner som enten er klare for bruk eller kan modifiseres. De er globalt tilgjengelig for alle kunder som ønsker å oppnå CE-godkjenningen.

  Chat tilgjengelig

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.