Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 • Default Alternative Text

  Green Premium

  Finn Green Premium produkter. Søk og last ned omfattende informasjon om Green Premium økomerkede produkter. Her får du staus ift. ROHS og REACh, produktets miljøprofil samt informasjon om kassering av ee-produkt.

  Finn Green Premium produkter Se videoen
 • Ett merke, mange fordeler Historien om Green Premium

  Med vårt Green Premium økomerke har du tilgang til komplett miljøinformasjon – enten du er hus-/gårdeier, entreprenør, arkitekt, distributør eller OEM-partner.

Miljømerket Green Premium

 • Life Is On | Schneider Electric Komplett miljøinformasjon om Schneider Electric-produkter.
 • Blått ikon for testet og validert Mindre bruk av farlige stoffer enn forskriftene (RoHS, REACh) tillater.
 • Blått ikon av et løvblad Et løfte om bærekraftig og miljøvennlig ytelse.
 • Blått ikon av en mobil enhet Miljøprofiler for produkter (PEP) for enkel beregning av karbonavtrykk.
 • Blått søkeikon Den enkleste måten å finne informasjon om produktene på.
 • Life Is On | Schneider Electric Retningslinjer for kassering av EE-avfall for økt bærekraft.
en mann som inspiserer en installasjon, maskinløsninger, industrielle betjeningselementer

Utfordringer

Alle ønsker å bruke godkjente, trygge og miljøvennlige el-produkter i sine hjem.


Vi jobber kontinuerlig med å redusere fotavtrykket av våre produkter og tilbyr komplett miljøinformasjon for å tilfredsstille ditt behov.

 • RoHS-direktivet

  EU-direktivet RoHS innebærer et forbud mot bruk av farlige kjemiske stoffer i visse typer elektriske og elektroniske produkter.
 • REACh-forskriften

  Denne EU-forskriften regulerer bruken av miljø- og helseskadelige kjemikalier. Den krever at produsentene skal utarbeide planer for å erstatte stoffer som har særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer).
 • Miljøinformasjon

  Produktets miljøprofil – detaljert informasjon om vårt valg av materialer, utforming, produksjon, distribusjon, installasjon og bruk samt sluttbehandling for våre produkter.

 • Veiledning for kassering av EE-produkter

  Informasjon om hvordan vi sikrer en forsvarlig kassering av EE-produkter og på den måten bidrar til å redusere faren for å skade miljøet og samtidig bedre vår effektivitet.

Våre forpliktelser

 • Syklister som sykler langs et jorde med vindturbiner, fornybar energi
  Bekjempe klimaendringer
 • Bybilde sett fra luften, smart by, smarte bygninger
  Bevare ikke-fornybare ressurser
 • en mann som står på et kjøkken i et energieffektivt hjem og kutter grønnsaker mens en kvinne ser på
  Minimere innvirkningen på menneskenes helse
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.