Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Default Alternative Text

    Łączy nas bezpieczeństwo

    Sekcja SPAE w ramach KIGEiT oraz inicjatywa MSSI ELECTRICAL

Łączy nas bezpieczeństwo

Przy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE). Należą do niej firmy: ABB Sp. z o.o., Dehn Polska Sp. z o.o., Eaton Electric Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o., Hager Polo sp. z o.o., Legrand Polska Sp. z o.o., Schneider Electric Polska  Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o.

Sekcję powołano w odpowiedzi na problemy, z jakimi spotyka się branża i reprezentujące ją  firmy. Głównie chodzi o obecność na rynku detalicznym, hurtowym, internetowym oraz projektowym aparatów z zakresu: aparatury zabezpieczającej, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej oraz aparatury kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów, norm i standardów technicznych. Dochodzi więc do wypierania z rynku produktów bezpiecznych i pełnowartościowych poprzez nieuczciwą konkurencję.

Broszura - bezpieczeństwo produktów

Zobacz broszurę na temat bezpieczeństwa produktów.
Pobierz broszurę
Default Alternative Text

Łączy nas bezpieczeństwo

Standardy unijne

Unia Europejska w sposób zasadniczy określa standardy dla produktów elektrycznych, poprzez zdefiniowane normy i konieczność ich przestrzegania. Do Europy trafia wiele aparatów elektrycznych niespełniających norm. W wielu przypadkach produkty te są powszechnie stosowane, także przez osoby bez kwalifikacji. Użytkownik taki nieświadomie naraża się na ryzyko utraty zdrowia i mienia. Dlatego też wspólnie podejmujemy inicjatywę ochrony rynku przed takimi właśnie produktami.

Sekcja została utworzona w ramach MSSI Electrical (Market Surveillance Support Initiative). Jest to inicjatywa wytwórców produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, zlokalizowanych w Europe oraz ich ogólnoeuropejskich (CAPIEL*, ORGALIME**) i krajowych organizacji branżowych.
Projekt SPAE KIGEiT

Inicjatywa narodziła się na poziomie europejskim w 2012 roku. Kilka krajów ma już wypracowany sposób działania na podstawie konkretnych doświadczeń. Są to: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Niedawno inicjatywa została wdrożona też we Włoszech. Kolejne kraje to Czechy, Słowacja, Rumunia oraz kraje nordyckie. W Polsce napotykamy te same problemy, dlatego zdecydowaliśmy się wspólnie działać i wdrożyć ten projekt także w naszym kraju.

Podstawą działalności SPAE KIGEiT jest koordynacja i wsparcie działań podmiotów działających na rynku elektrotechnicznym. Istotne staje się współtworzenie i wdrażanie obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia. Izba będzie także zwracać uwagę na przestrzeganie obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji. Do swoich zadań zalicza również monitorowanie rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, w zakresie bezpieczeństwa użytkowania tych produktów i systemów (dla osób, towarów, mienia, gospodarki krajowej i środowiska) oraz ich zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi.
Badania zgodności produktów z wymagniami norm

W ramach inicjatywy MSSI ELECTRICAL, Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) przy współpracy z niezależnym, akredytowanym laboratorium Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ) zleciła przebadanie po 23 wyłączniki nadmiarowoprądowe i wyłączniki różnicowoprądowe różnych producentów. Badania miały na celu sprawdzenie produktów pod kątem ich zgodności z deklarowanymi przez producentów parametrami technicznymi. Wyniki badań wykazały, że w pierwszym wypadku 10 spośród badanych wyłączników nadprądowych (ponad 40%) nie spełnia wybranych wymagań normy PN-EN 60898-1, w drugim wypadku aż 13 produktów (ponad 55%) nie spełnia wybranych wymagań normy.
Default Alternative Text

Wiele produktów nie spełnia norm

Polska adaptuje dobre praktyki

Niemcy poddają wyroby elektryczne procedurom nadania rodzimego symbolu jakości VDE. O wysoki standard infrastruktury elektrycznej dbają przede wszystkim organy normalizujące i profesjonalni uczestnicy tego rynku czyli instalatorzy, dystrybutorzy i oczywiście producenci.

W Polsce chcemy adaptować dobre praktyki z innych krajów. Wyróżniajmy firmy oferujące bezpieczeństwo, profesjonalizm, innowacyjność, jakość i powtarzalność. Konkurujmy profesjonalizmem i jakością, a nie tylko ceną. Trendy gospodarcze są takie, że zmierzamy w kierunku efektywności energetycznej, bezpieczeństwa dla zdrowia i mienia użytkowników oraz ciągłego podnoszenia czasu bezawaryjnej pracy instalacji i urządzeń, jak również komfortu życia. Na taki rozwój technologii potrzebne są niestety nakłady na badania i rozwój. Oczywistym jest, że absurdalnie tanie produkty powodują, iż technologicznie stoimy w Polsce w miejscu.

Dobrym przykładem jest także Wielka Brytania, gdzie 5 lokalnych organizacji ACI, BEMA, ESCO, GAMBICA i LIA z zakresu odpowiednio okablowania, osprzętu elektrycznego, elektroniki, sterowania i pomiarów oraz oświetlenia od kilku lat działa wspólnie w zakresie bezpieczeństwa.

Sekcja SPAE KIGEiT powstała 7 stycznia 2016 r. Liczy obecnie 8 firm. Sekcja jest otwarta dla producentów i przedstawicieli zagranicznych firm, jeśli tylko działają etycznie na rynku, a ich wyroby spełniają wymagania techniczne.

Więcej na temat sekcji SPAE oraz inicjatywie MSSI ELECTRICAL można przeczytać na stronie internetowej KIGEiT (http://www.kigeit.org.pl) w zakładce Sekcje/SPAE

ŁĄCZY NAS BEZPIECZEŃSTWO!

* CAPIEL – European Coordinating Committee of Manufacturers of Electrical Switchgear and Control gear equipments for industrial, commercial and similar use in the European Union, that work in the range of voltages until 1 kV a.c. of 1,5 kV d.c.
** ORGALIME – European Engineering Industries Association; Representing Interests of Mechanical, Electrical & Electronic, Metalworking & Metal Articles Industries
Default Alternative Text

Łączy nas bezpieczeństwo

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.