Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
 

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Jak Schneider Electric angażuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ?

 
• 80% energii wykorzystywanej w zakładach Schneider Electric pochodzi ze źródeł odnawialnych.

• 200 zakładów należących do grupy nie generuje żadnych odpadów trafiających na wysypiska śmieciu („zero waste to landfill”).

• Dzięki ekosystemowi rozwiązań EcoStruxure, nasi klienci zapobiegli emisji 120 mln ton CO2.

• 100% kartonowych opakowań i palet wykonana jest z materiałów pochodzących z recyclingu.

Schneider Electric bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Właśnie dlatego, funkcjonowanie zakładów grupy zorganizowaliśmy w taki sposób, aby przyczynić się jak najmocniej do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals) w najbliższym dziesięcioleciu. Wspomniane SDG to lista 17 Globalnych Celów, które rządy, firmy i organizacje społeczne z całego świata ustanowiły w 2015 r., podzielone na 169 powiązanych ze sobą zadań. Po stronie Schneider Electric, została wykonana ogromna praca aby zdefiniować zadania dla siebie w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Dzięki tak opracowanym wyzwaniom została zapoczątkowana zbiorowa mobilizacja wszystkich oddziałów i spółek zależnych grupy Schneider Electric.

Rok 2020 to początek Dekady Działań na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wyznaczone wyzwania mają doprowadzić do eliminacji skrajnego ubóstwa, rozwiązania problemów nierówności społecznych oraz, do 2030 r., osiągnąć bezpieczeństwo klimatyczne świata, dzięki zrównoważonym miastom i gospodarce o obiegu zamkniętym.

Proces włączania Celów Zrównoważonego Rozwoju do działalności firmy rozpoczął się już w momencie ich powstania. Eksperci Schneider Electric stworzyli specjalny indeks, Schneider Sustainability Impacts (SSI), dla którego wspomniane Cele stały się fundamentem. Indeks służy do oceniania działań firmy w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym, likwidacji ubóstwa, poprawy ochrony zdrowia i zmniejszania nierówności w skali globalnej.

W piątą rocznicę wprowadzenia Celów Zrównoważonego Rozwoju, Schneider Electric zdecydował się pójść jeszcze dalej i wykorzystać 17 Celów jako ramy do przyspieszenia innowacji we wszystkich swoich segmentach biznesowych.

Podejście oparte na współpracy

Aby zrealizować wyznaczone cele zrównoważonego rozwoju do 2030 roku, Schneider Electric zwiększył swoje zaangażowanie i przełożył Cele Globalne na wskaźniki dla wszystkich swoich działań biznesowych. W realizacji tej misji pomoże nam sieć ambasadorów oraz komitety SDG dedykowane dla każdego z celów z osobna.

SDG Committees skupiają najbardziej zmotywowanych pracowników oraz ekspertów, którzy raz w miesiącu ocenią stan realizacji wyznaczonych zadań. Dzięki tak przeprowadzonej walidacji komitety wesprą działania na rzecz osiągnięcia każdego z Celów Globalnych i będą motywować do jeszcze bardziej ambitnej ich realizacji. Z kolei Ambasadorzy SDG raz do roku mają tworzyć raporty z postępów w realizacji Celów i definiować kolejne wyzwania dla zespołów ds. globalnej strategii rozwoju. Te z kolei bezpośrednio zajmują się realizacją krótko- (2022), średnio- (2025) i długoterminowych (2030) zadań, aby uczynić wszystkie spółki grupy Schneider Electric ekologicznymi.

Zadania, które Grupa sobie wyznaczyła i sukcesywnie realizowała dotychczas to:

• Zapewnienie, że 80% energii pozyskiwanej przez zakłady Schneider Electric pochodzi ze źródeł odnawialnych;

• 200 zakładów należących do Schneider Electric funkcjonuje w taki sposób aby nie generować odpadów, które muszą być składowana na wysypiskach;

• Wszystkie palety i opakowania jakie używane przez Grupę Schneider Electric do pakowania i transportu pochodzą z surowców wtórnych;

• Dzięki implementacji rozwiązań ekosystemu EcoStruxure, firma Schneider Electric przyczyniła się do powstrzymania emisji 120 milionów ton dwutlenku węgla;

W najbliższej dekadzie kapitał popłynie do firm związanych z SDG

Wzrost globalnych zobowiązań i inicjatyw inwestorskich związanych z celami zrównoważonego rozwoju, takich jak Global Investors for Sustainable Development Alliance, oznacza, że Schneider Electric i jego globalni partnerzy muszą być przygotowani na nowe oczekiwania płynące ze strony dostawców kapitału w zakresie raportowania.

Pierwszym krokiem dla firm w ich drodze do realizacji SDG jest poznanie każdego z celów, wyznaczenie kierunku działania i określenie tzw. kluczowych wskaźników efektywności (KPI), co pozwoli zrozumieć jak Cele Globalne odnoszą się do ich działalności biznesowej. Ostatnim krokiem jest uwzględnienie poszczególnych celów w sposób, który przyspieszy innowacje i zwiększy odporność biznesu.

Doświadczenie Schneider Electric płynące z prawie dwóch stuleci działalności pokazuje, że firmy, które chcą przetrwać i rozwijać się, muszą ocenić luki w swojej wiedzy i je wyeliminować. Pozwoli to ochronić się przed przyszłymi zakłóceniami. Cele zrównoważonego rozwoju dają globalne ramy dla przeprowadzenia przedsiębiorstw przez erę bezprecedensowej zmienności i zakłóceń. Dzieląc nasze wewnętrzne cele SDG zgodnie z Mapą Drogową 2030, Schneider Electric tworzy przejrzysty plan operacyjny dla całej firmy. Wszyscy zatrudnieni, od dyrektora finansowego po pracownika fabryki będą rozumieli swoją rolę w procesie jak najlepszej realizacji wspólnych celów.

Partnerstwo sposobem na zwiększenie odporności

Grupa Schneider Electric ma świadomość, że każda firma staje się silniejsza gdy pracuje jako część ekosystemu przedsiębiorstw, rządów, inwestorów i partnerów społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego zdecydowano połączyć siły z globalnymi inicjatywami, propagującymi wartości, w które wierzymy: z koalicją We Mean Business; kampanią UN Global Compact Business Ambition for 1.5 °C; koalicją Carbon Pricing Leadership i wieloma innymi.

Jednak wszystkie partnerstwa i zobowiązania niewiele znaczą bez towarzyszących im działań. W piątą rocznicę ustanowienia Celów Zrównoważonego Rozwoju, mobilizujemy najcenniejsze zasoby Grupy: jej pracowników, zapraszając ich do zapoznania się z wszystkim 17 Celami. Wraz z rosnącym zrozumieniem SDG w całym zespole, Schneider Electric umożliwi wszystkim swoim pracownikom podjęcie konkretnych działań w ich życiu prywatnym i zawodowym, którymi będą mogli wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Wraz z pracownikami i partnerami biznesowymi, kierownictwo firmy Schneider Electric jest zaangażowane w pełnienie funkcji Ambasadorów SDG we wszystkich krajach, w których działa. Przyjmując podejście obejmujące całą firmę, powiązane z jasnymi miernikami i konkretnymi zadaniami, grupa będzie stymulować innowacyjność i wdrażanie najlepszych praktyk w ramach swojej działalności i jej klientów, tak by w 2030 roku zrealizować wszystkie wyznaczone cele.

Dowiedz się więcej o działaniach SE na rzecz SDG

Dołącz do społeczności Schneider Electric

Jeśli interesują Cię najnowsze technologie, trendy w przemyśle oraz biznesie i chciałbyś brać udział w szkoleniach, a także innych wydarzeniach organizowanych przez Schneider Electric, bądź z nami na bieżąco.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i nie w pełni zabezpieczona. Poza tym może nie wyświetlać tej witryny lub innych prawidłowo. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji tej witryny. W celu optymalnego działania zalecana jest najnowsza wersja dla aplikacji Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge.