Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
 • Default Alternative Text

  Podejmowanie potrzebnych działań

  Ze zmianą klimatu można walczyć tylko poprzez podejmowanie konkretnych, konstruktywnych działań. Zapoznaj się z raportem firmy Schneider na temat zrównoważonego rozwoju w latach 2017–2018, aby dowiedzieć się, jak wywiązujemy się z tego zadania i pomagamy w tym innym.

  Zobacz efekty naszej pracy
 • Default Alternative Text
  Dzień Długu Ekologicznego

  Śmiałe pomysły sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstw

  Dzień Długu Ekologicznego to dzień, w którym ludzkość wykorzystała więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie odnowić w ciągu roku. Możemy go przesunąć o 21 dni, o ile istniejące już budynki, procesy przemysłowe i zasoby do produkcji energii elektrycznej zostaną zmodernizowane z pomocą proaktywnych sposobów zarządzania energią i technologii wytwarzania energii odnawialnej

  Dowiedz się więcej Więcej informacji
 • Silhouette Of People On Greeting To The Sun Installation At Sunset.

  Zmniejszmy dług!

  Współpracujemy z organizacją Global Footprint Network, aby zapewniać zrównoważone rozwiązania ratujące Ziemię na wyciągnięcie ręki. Wspólnie możemy zmniejszyć dług ekologiczny.

  Dowiedz się więcej
 • Woman using an electric charging station to power her vehicle. Sustainability, EVlink

  Przyspieszenie transformacji energetycznej w 4 wymiarach

  Jean-Pascal Tricoire, Dyrektor Generalny Schneider Electric, uważa, że przejście do niskoemisyjnych systemów energetycznych jest realne, ale w tym celu osoby decyzyjne muszą zacząć działać już teraz — tak aby usprawniać elektryfikację, dekarbonizację i udoskonalanie efektywności energetycznej.

  Dowiedz się więcej
  • Budowa strategii zrównoważonego rozwoju Skuteczna strategia zrównoważonego rozwoju zależy przede wszystkim od wiarygodności danych. Emmanuel Lagarrigue, Dyrektor ds. strategii, wyjaśnia, jak wykorzystujemy rozwiązania w dziedzinie łączności do usprawniania działań — zarówno naszych, jak i podejmowanych przez klientów — w zakresie zrównoważonego rozwoju. Poznaj ambitne podejście firmy do kwestii energii odnawialnej, dostarczania zrównoważonych rozwiązań potrzebującym oraz dążenia do łańcucha dostaw neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.
  • Barometr Schneider Sustainability Impact Mierzymy nasze postępy w zakresie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju od 2005 roku. Chris Leong, Dyrektor ds. marketingu, omawia wyniki firmy za rok 2017. Wyjaśnia też, w jaki sposób przeprojektowano barometr na lata 2018–2020, tworząc plan Schneider Sustainability Impact zakładający jeszcze bardziej ambitne cele. Dzięki niemu działania nasze i naszych klientów będą jeszcze lepiej wpisywać się w politykę zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji
  • Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

   Schneider Electric przyjmuje opracowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju — ogólnoświatowy apel o eliminację ubóstwa, ochronę planety oraz zapewnienie wszystkim ludziom pokojowych warunków życia w dobrobycie i realizację tych celów do 2030 roku. Pragniemy osiągnąć 17 celów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację naszych kluczowych założeń biznesowych i uwzględnianie pięciu głównych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju: klimatu, gospodarki obiegowej, etyki, zdrowia i równości oraz rozwoju.

   Więcej informacji

  Kluczowe narzędzie wyznaczające drogę ku zrównoważonemu rozwojowi

  Barometr Schneider Sustainability Impact na lata 2018–2020 odzwierciedla globalne trendy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i wytycza kierunek działań firmy Schneider w tym zakresie dzięki jasno postawionym celom. To już piąta wersja dokumentu — uzupełniona i zaktualizowana pod kątem wyzwań w latach 2018–2020 — który wyjaśnia, jak postrzegamy kwestię zrównoważonego rozwoju, a także pokazuje wpływ podejmowanych przez nas działań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju na naszą planetę i jej mieszkańców, osiągane zyski oraz naszych klientów. Zawiera obietnice składane przez nas partnerom, klientom i całemu światu. To standard, w odniesieniu do którego mierzymy swoje działania i rozliczamy się z przyjętej odpowiedzialności. Barometr Schneider Sustainability Impact na lata 2018–2020 podlega audytowi firmy zewnętrznej, a postępy w realizacji założeń są kontrolowane i publikowane co kwartał.

  Dziewczynki puszczające latawce na polu pszenicy, turbiny wiatrowe w tle

  Klimat

  80% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł


  10% mniej zanieczyszczeń CO2 emitowanych w transporcie

  100 milionów ton CO2 mniej po stronie naszych klientów dzięki oferowanym rozwiązaniom

  25% większe obroty usług EcoStruxure w dziedzinie gospodarki energetycznej i zrównoważonego rozwoju
  75% sprzedaży w ramach nowego programu Green Premium™

  200 ośrodków uznanych za podążające ku „działalności bezodpadowej”

  100% certyfikowanych lub pochodzących z recyklingu opakowań kartonowych i palet wykorzystywanych w transporcie

  100 000 ton mniej zużytych surowców podstawowych dzięki programom ecoFit™, recyklingu i zwrotu produktów
  Tekst domyślny

  Gospodarka obiegowa

  Przedsiębiorcy rozmawiający podczas spotkania

  Zdrowie i równość

  70% — wynik osiągnięty w Badaniu zaangażowania pracowników

  1 incydent wymagający interwencji medycznej na milion przepracowanych godzin

  90% pracowników ma dostęp do wszechstronnego programu dbającego o ich dobre samopoczucie w pracy

  100% zatrudnionych pracuje w krajach, które w pełni przyjęły naszą politykę urlopów rodzicielskich

  100% pracowników objętych jest programem 12 godzin szkoleń rocznie, z czego 30% to szkolenia realizowane w środowisku cyfrowym

  90% pracowników biurowych realizuje indywidualny plan rozwoju

  95% zatrudnionych pracuje w krajach aktywnie zaangażowanych w niwelowanie zróżnicowania płacy ze względu na płeć
  5 pkt./100 — o tyle zamierzamy podnieść średni wynik zgodności naszych strategicznych dostawców z wytycznymi ISO 26 000


  300
  dostawców obserwowanych pod kątem przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska zostanie poddanych szczegółowej ocenie na miejscu


  100% pracowników z działu sprzedaży, zakupów i finansów uczestniczy co roku w szkoleniach w zakresie przeciwdziałania korupcji
  Przełożony i pracownik korzystają z tabletu w zakładzie

  Etyka

  pracownicy terenowi podczas szkolenia Schneider Electric

  Rozwój

  4x większe obroty programu Dostęp do energii


  350 000 osób w potrzebie szkolonych w zakresie zarządzania energią


  12 000 dni wolontariatu dzięki naszej globalnej platformie VolunteerIn

  Gospodarka energetyczna i zrównoważony rozwój a globalny wzrost

  Firma Schneider Electric przywiązuje wagę do tych wielu miejsc, w których zaznacza swoją obecność. Aktywnie działa na rynkach generujących 70% światowego popytu na energię, a także sprzyja ekonomicznemu i zrównoważonemu rozwojowi najbardziej oddalonych społeczności bez dostępu do sieci elektroenergetycznych na całym świecie.
  • Pomagamy klientom w zrównoważonym rozwoju.

   Zobacz, jak Schneider Electric zapewnia innowacje na każdym poziomie, ułatwiając przedsiębiorstwu AEG osiąganie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  • Osiąganie celów długoterminowych

   „Dzięki możliwości sprowadzenia wszystkiego do liczb możemy łatwo informować kadrę kierowniczą o dokonywanych postępach — zmierzone oznacza załatwione”. 
   Ron Voglewede, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju na świecie, Whirlpool Corporation

  • Jeden znak, wiele korzyści: kilka słów o Green Premium

   Nasz eko-znak Green Premium stanowi wartościową informację środowiskową dla każdego — od właścicieli nieruchomości, poprzez menedżerów budynków i architektów, aż po naszych dystrybutorów i partnerów OEM.

  Więcej informacji o najnowszych innowacjach w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

  Aktualności i wydarzenia

  Rozmowa z nami

  Czy masz pytania albo potrzebujesz wsparcia? Służymy pomocą!