Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
 • Default Alternative Text

  Podejmowanie potrzebnych działań

  Ze zmianą klimatu można walczyć tylko poprzez podejmowanie konkretnych, konstruktywnych działań. Zapoznaj się z raportem firmy Schneider na temat zrównoważonego rozwoju w latach 2017–2018, aby dowiedzieć się, jak wywiązujemy się z tego zadania i pomagamy w tym innym.

  Zobacz efekty naszej pracy
 • Default Alternative Text

  Nowe oznaczenie Green Premium

  Eko-znak Green Premium ułatwia klientom dostęp do zdrowszych produktów i bardziej przejrzystych informacji na temat ich zgodności z przepisami i ich wpływu na środowisko. Dzisiaj ponad 75% sprzedawanych przez nas produktów to rozwiązania Green Premium.

  Więcej informacji
 • Silhouette Of People On Greeting To The Sun Installation At Sunset.

  Jaki jest Twój ślad ekologiczny?

  Czy zużywasz więcej zasobów, niż Ziemia jest w stanie wyprodukować?

  Zmierz swój ślad
  W dobie gospodarki cyfrowej globalny łańcuch dostaw Schneider Electric zmienia się tak, by był lepiej dostosowany do oczekiwań naszych partnerów, zrównoważony i zintegrowany z naszą strategią dostosowanego do potrzeb łańcucha dostaw 4.0, opartą na rozwiązaniach EcoStruxure.

  Dostosowanie do potrzeb: Zależy nam na sukcesie naszych klientów, dlatego zawsze staramy się dostarczać im to, co ma dla nich wartość, wykorzystując do tego skalowalność i wydajność naszych rozwiązań.

  Zrównoważony rozwój: Zrównoważony rozwój stanowi priorytet w całym naszym łańcuchu dostaw. Dlatego optymalizujemy wykorzystanie zasobów poprzez opracowanie łańcucha dostaw zgodnego z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego, a więc opartego na ekologicznych i bezpiecznych ośrodkach wykorzystujących energię odnawialną. 

  Komunikacja: Zdigitalizowany i inteligentny łańcuch dostaw, oparty na rozwiązaniach EcoStruxure, zapewnia klientom niezbędną widoczność, tak aby kompleksowo optymalizować wydajność oraz niezawodność zasobów.
  Tekst domyślny

  Dostosowany łańcuch dostaw 4.0

  Tekst domyślny

  Wykorzystywanie odpadów

  We wszystkich naszych ośrodkach na świecie promujemy dążenie do całkowitego wyeliminowania odpadów. Punkty takie jak minimalizacja ilości odpadów, ponowne wykorzystanie, recykling i unikanie wywożenia odpadów na wysypisko zajęły stałe miejsce na kartach wynikowych naszych zakładów i centrów dystrybucyjnych, a nasza firma odnotowuje w tych obszarach stałe postępy. Cieszymy się, że w 2017 roku 130 naszych ośrodków zostało uznanych za podążające ku „działalności bezodpadowej”. Chcemy, aby do 2020 roku liczba ta wzrosła do 200. Nasz globalny wskaźnik redukcji ilości odpadów składowanych wzrósł o 15 punktów w ciągu 10 lat i w 2017 roku wyniósł 94%.

  Dowiedz się więcej

  Firma Schneider Electric wdrożyła zintegrowany system zarządzania, aby umożliwić nieustanne doskonalenie w zakresie kwestii środowiskowych (ISO 14 001), bezpieczeństwa (ISO 45 001), energii (ISO 50 001) i jakości (ISO 9 001). Certyfikat ISO 14 001 pomaga w ciągłym polepszaniu skuteczności ochrony środowiska przez ośrodki. W 2017 roku 263 ośrodki otrzymały certyfikat ISO 14 001. Wszystkie uczestniczą w tworzeniu raportów środowiskowych, przez co przyczyniają się do realizacji celów Grupy w zakresie ochrony środowiska. Ponadto 130 ośrodkom przyznano certyfikat ISO 50 001, który sprzyja osiąganiu maksymalnej wydajności energetycznej i rokrocznemu podnoszeniu efektywności energetycznej. Z kolei certyfikat ISO 45 001 pozwala rozwijać kulturę bezpieczeństwa i zapewniać ochronę pracowników na najwyższym poziomie.
  Wnętrze pomieszczenia centrum przetwarzania danych, rozwiązania dla środowisk IT, zarządzanie centrum przetwarzania danych.

  Ekologicznie efektywna produkcja

  Tekst domyślny

  Redukcja emisji CO₂ podczas transportu

  Schneider Electric to globalne przedsiębiorstwo działające w ponad 100 krajach, które kieruje się solidnie opracowanym planem transportu, pozwalającym komunikować ze sobą nasze ośrodki i skutecznie dostarczać rozwiązania klientom. W 2017 roku przetransportowaliśmy 2 400 000 ton towarów, z czego 74% drogą lądową, 23% morską i 3% powietrzną. Od 2015 do końca 2017 r. realizowaliśmy nowy program redukcji emisji COw transporcie i postawiliśmy sobie za cel ograniczenie jej o 10% w ciągu 3 lat. Udało nam się to osiągnąć pod koniec 2017 roku. Zmniejszyliśmy emisję CO w transporcie średnio o 10,3% w ciągu 3 lat. Najważniejsze podjęte działania obejmowały rezygnację z transportu powietrznego na rzecz morskiego, zwiększenie wskaźników załadunku i optymalizację pokonywanych tras. W latach 2018–2020 planujemy ograniczyć emisję zanieczyszczeń CO powodowanych przez środki transportu o kolejne 10%.
  Chcemy wyruszyć w podróż ku zrównoważonemu rozwojowi razem z naszymi dostawcami.
  Od 2011 roku wskaźnik zrównoważonego rozwoju stanowi jeden z 7 komponentów oceny strategicznych dostawców według normy ISO 26 000. Do 2020 roku zamierzamy podnieść średni wynik zgodności z wytycznymi ISO 26 000 o 5 punktów (na 100 możliwych do zdobycia).
  Ponadto Schneider Electric uczestniczy we wdrażaniu planu monitorowania, który pozwala zapobiegać nadmiernej eksploatacji pracowników, łamaniu przepisów BHPiOŚ czy zagrożeniom w kontekście etyki biznesu. Do 2020 roku 300 dostawców zostanie poddanych szczegółowej ocenie na miejscu.
  Współpracujemy z dostawcami w celu zakupu surowców pozyskiwanych w zrównoważony sposób, wykrywania tzw. minerałów konfliktu i wykluczania z użytku niebezpiecznych substancji. Przykładowo, do 2020 roku zamierzamy wykorzystywać podczas transportu wyłącznie certyfikowane lub pochodzące z recyklingu opakowania kartonowe i palety.

  Pokaż więcej

  Rozdział zasilania elektrycznego, słupy i linie wysokiego napięcia o zachodzie słońca.

  Współpraca z naszymi dostawcami

  Najważniejsze informacje na temat łańcucha dostaw 2017

  • 358 audytów „na miejscu”, które uwzględniały kryteria zrównoważonego rozwoju
  • 10,3% mniej zużytej energii w naszych ośrodkach w stosunku do roku 2014
  • 88% dostawców strategicznych ocenionych pozytywnie w ramach zewnętrznej ewaluacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju w latach 2015–2017
  • 10% mniej emisji CO₂ podczas transportu w okresie 2015–2017
  • 130 ośrodków uznanych za podążające ku „działalności bezodpadowej”
  • 70% podlegających analizie zakupów uznanych za niezwiązane z konfliktami, zgodnie z przepisami z 2012 roku dotyczącymi minerałów z krajów ogarniętych konfliktami
  Rozmowa z nami

  Czy masz pytania albo potrzebujesz wsparcia? Służymy pomocą!