Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

80%

przychodu za sprzedaż produktów wspierających zrównoważony rozwój

800 mln ton

unikanie emisji CO2 w imieniu klientów

50%

redukcji emisji CO2 z działalności 1 000 największych dostawców

Na drodze do zerowej emisji netto

Ambitny plan kompleksowej dekarbonizacji

Nasz cel Net-Zero został potwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi); jesteśmy w pełni zaangażowani w działania w ramach The Climate Group EP100, RE100 i EV100 w celu opracowania harmonogramu zgodnego ze scenariuszem IPCC ograniczającym wzrost średniej globalnej temperatury do 1,5°C:

  • Działania w zakresie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w 2025 r. 
  • 25-procentowa redukcja emisji dwutlenku węgla w całym naszym łańcuchu wartości do 2030 r. oraz gotowość do zerowej emisji netto w naszych działaniach zmierzająca do
  • całkowicie neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla łańcucha wartości w 2040 r. 
  • Zerowa emisja netto CO2 w całym łańcuchu wartości w 2050 r.
Dowiedz się więcej o naszym zobowiązaniu Net-Zero

Nasze działania sprzyjające ochronie klimatu

Pomagamy klientom uniknąć emisji 800 milionów ton CO2

Do 2025 roku, dzięki naszym usługom w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju, zintegrowanemu oprogramowaniu i rozwiązaniom EcoStruxure™, a także innowacjom w zakresie ekologicznych produktów, skutecznie obniżymy emisyjność domów, budynków, sieci, centrów przetwarzania danych i przemysłu.
Dowiedz się więcej o EcoStruxure

Najważniejsze informacje dotyczące klimatu

Dekarbonizacja ogrzewania w budynkach

Oceniamy, co byłoby potrzebne do dekarbonizacji ogrzewania budynków na świecie i pokonania istniejących przeszkód.

Imperatyw 2030 roku

Przedstawiamy 3 rozwiązania, które należy natychmiast zastosować, aby powrócić na drogę do osiągnięcia poziomu 1,5 stopnia.

Zabezpieczone 10 000 MW energii odnawialnej

Schneider Electric pomaga klientom w osiągnięciu przełomowych wyników w postaci umów na zakup energii odnawialnej na poziomie 10 000 MW.

Rozpoczęcie prac nad programem Gigaton PPA firmy Walmart

Nasze wyjątkowe partnerstwo z jednym z największych sprzedawców detalicznych na świecie.

Czyste powietrze na ratunek

Dlaczego alternatywy dla gazu SF6 i innych gazów cieplarnianych są niezbędne dla redukcji emisji dwutlenku węgla?

Przyspieszanie transformacji STMicroelectronics

Strategia i realizacja celu neutralności węglowej do 2027 r., od pozyskiwania energii odnawialnej po zmniejszenie zużycia energii.

Efektywność systemowa dla zerowego zużycia energii netto

Jean-Pascal Tricoire, Dyrektor Generalny Schneider Electric i członek Rady GlobalCompact ONZ na temat zerowej emisji netto w miastach.

Wykazanie wpływu na klimat

Określenie ilościowe i ujawnienie wpływu Twoich rozwiązań na redukcję emisji gazów cieplarnianych przy wykorzystaniu naszej metodologii.

Zbuduj trwały biznes na wyczerpywalnej planecie

Rozmowa na temat korporacyjnego zrównoważonego rozwoju — od szlachetnego do koniecznego. Wzrost dobrobytu na jednej planecie.

Nasze zobowiązania klimatyczne przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Zgodnie z naszym celem, jakim jest łączenie postępu i zrównoważonego rozwoju, nasze inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju wspierają 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej o naszym zaangażowaniu w ochronę klimatu

Nasze zaangażowanie na rzecz zasobów

Nasze zrównoważone działania i wpływ na cyrkularność oraz bioróżnorodność.

Wgląd w zrównoważony rozwój dla Ciebie

Najnowsze blogi, podcasty, raporty i inne materiały dotyczące zrównoważonego rozwoju, elektryczności 4.0 oraz automatyki nowej generacji.

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Dostęp do wyników i raportów firmy Schneider dotyczących zrównoważonego rozwoju – wszystko w jednym miejscu.

Jak możemy stworzyć świat przyjazny środowisku i doprowadzić do trwałej dekarbonizacji?

Firma Schneider Electric wyznacza drogę działań sprzyjających ochronie klimatu dzięki cyfrowej transformacji i najnowocześniejszym rozwiązaniom w zakresie automatyzacji, przy czym najistotniejsze są cele dekarbonizacji. Jako partner w działaniach na rzecz klimatu, zaangażowany w zrównoważony rozwój na wszystkich frontach, firma Schneider Electric stosuje strategię pozyskiwania energii elektrycznej, która wykorzystuje energię odnawialną do realizacji celów związanych z oddziaływaniem na środowisko. Nasz portfel innowacji pomaga zmierzać w kierunku świata pozytywnego dla klimatu poprzez ciągłe inwestycje i rozwój w niezawodną i zieloną energię dla natychmiastowych i trwałych działań związanych z zerową emisją netto. Zapoznaj się z deklaracją dotyczącą emisji dwutlenku węgla, która określa nasz ambitny, kompleksowy plan dekarbonizacji, dzięki któremu do 2050 r. osiągniemy zerowy poziom emisji netto. Współpracujemy z naszymi klientami i dostawcami w celu wdrożenia naszego przyjaznego dla klimatu oprogramowania i rozwiązań EcoStruxure które umożliwiają im skuteczne ograniczenie emisji COw domach, budynkach, sieciach energetycznych, centrach danych i przemyśle. Odkryj Energy as a Service (EaaS), wschodzącą koncepcję alternatywnego finansowania programów zabezpieczających energię, która pomaga unowocześnić infrastrukturę elektryczną i ulepszyć zrównoważony rozwój dzięki innowacyjnym rozwiązaniom mikrosieci. Nasi eksperci, posiadający wiedzę na temat globalnych inicjatyw korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym programów redukcji emisji dwutlenku węgla, efektywności energetycznej, energii odnawialnej i inicjatyw dotyczących łańcucha dostaw, szkolą naszych klientów, aby przyspieszyć ich drogę do osiągnięcia zerowego energetycznego bilansu netto i przywództwa klimatycznego. Nasze zobowiązania w zakresie dekarbonizacji, zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) dla świata przyjaznego dla klimatu, pomagają naszym partnerom ustanowić wymierne, innowacyjne strategie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, które maksymalnie wykorzystują dostępną energię, zasoby i ludzi, aby połączyć odporność i zrównoważony rozwój.