Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

50%

odnawialnych materiałów w naszych produktach

100%

opakowań podstawowych i wtórnych, bez tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku, z zastosowaniem tektury z recyklingu

Na drodze do braku strat netto

Brak utraty bioróżnorodności netto w naszej działalności do 2030 r

  • Regularny pomiar i publikacja naszego całkowitego śladu węglowego
  • Zgodność z celami opartymi na podstawach naukowych
  • Lokalne plany ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej dla wszystkich obiektów
  • Plan działania w zakresie ochrony wody dla obiektów położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
  • Użycie w naszej działalności i łańcuchu dostaw drewna niezagrażającego wylesianiu
Przeczytaj o naszym zobowiązaniu na rzecz zachowania bioróżnorodności

Nasze rozwiązania w praktyce

Zrównoważone działanie w już fazie projektowania

Dzięki naszemu znakowi Green Premium™ i programowi EcoDesign Way™ stale zmniejszamy ilość materiałów w produktach i zwiększamy wydajność naszych urządzeń, usług i rozwiązań, aby ograniczyć nasz końcowy wpływ na środowisko.

Najważniejsze informacje o zasobach

Nasze działania na rzecz zrównoważonych opakowań

Do 2025 roku nasze opakowania będą wolne od jednorazowych tworzyw sztucznych z wykorzystaniem tektury z recyklingu.

Pomiar jest zawsze pierwszym krokiem

Podjęliśmy działania, aby stać się pierwszą korporacją, która w 2020 roku opublikuje swój ślad ekologiczny w zakresie bioróżnorodności.

Pionierzy czwartej rewolucji przemysłowej

Automatyzacja zrównoważonego zarządzania zasobami na przykładzie systemu EcoStruxure dostarczonego firmie Veolia Water.

Wszyscy możemy przesunąć datę

Poprzez ciągłe podnoszenie świadomości otwierają się perspektywy, które prowadzą do osiągnięcia dobrobytu na planecie.

Potrójne zwycięstwo z Arcelor Mittal

Jak zwiększamy bezpieczeństwo, wydajność i produktywność na rzecz nowoczesnej, odpornej i zrównoważonej produkcji.

Czyste powietrze na ratunek

Dlaczego alternatywy dla SF6 i innych gazów cieplarnianych są niezbędne do redukcji emisji dwutlenku węgla?

Nasze zobowiązania na rzecz zasobów przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Zgodnie z naszym celem, jakim jest łączenie postępu i zrównoważonego rozwoju, nasze inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju wspierają 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej na temat naszego zaangażowania w zakresie zarządzania zasobami

Wgląd w zrównoważony rozwój dla Ciebie

Najnowsze blogi, podcasty, raporty i inne materiały dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Dostęp do wyników i raportów firmy Schneider dotyczących zrównoważonego rozwoju — wszystko w jednym miejscu.

Nasze zaangażowanie na rzecz klimatu

Dowiedz się więcej o naszym zrównoważonym zarządzaniu zasobami i wpływie na przyspieszenie światowego przejścia do zerowej emisji netto.

W jaki sposób możemy zachować różnorodność biologiczną poprzez zrównoważone zarządzanie zasobami?

Schneider Electric z zaangażowaniem działa na rzecz ochrony naturalnych ekosystemów poprzez zrównoważone zarządzanie zasobami, a jednocześnie przestrzega wysokich standardów społecznych, wykonawczych i etycznych, aby zapobiec utracie różnorodności biologicznej. Jako najbardziej zrównoważona korporacja na świecie i lider w cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, Schneider Electric angażuje się w dostosowanie celów związanych z bioróżnorodnością do osiągnięć nauki oraz w opracowywanie rozwiązań i technologii, które przyczyniają się do trwałości zasobów odnawialnych i zmniejszają wpływ na klimat. Zapoznaj się z zobowiązaniem dotyczącym różnorodności biologicznej, które przedstawia nasze ambitne plany ochrony środowiska i jego odbudowy, dzięki którym do 2030 r. nie dojdzie do utraty różnorodności biologicznej. Naszym wspólnym zadaniem jest partnerstwo z naszymi klientami i dostawcami w celu wdrożenia przyjaznego dla klimatu oprogramowania i rozwiązań EcoStruxureTM, które zapewniają automatyzację zrównoważonego zarządzania zasobami i skutecznie zmniejszają emisję CO2. Odkryj nasze propozycje Green Premium, które wspierają dążenia naszych klientów do zrównoważonego rozwoju dzięki zwiększonej efektywności wykorzystania zasobów i cyrkulacyjności, zgodności z przepisami, opakowaniom z materiałów ekologicznych i zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko. Nasz łańcuch dostaw, partnerzy i klienci dążący do redukcji emisji dwutlenku węgla, zarządzania energią odnawialną i aktywizacji łańcucha wartości w kierunku zerowej emisji netto polegają na firmie Schneider Electric, która pomaga im przyspieszyć działania na rzecz klimatu i budować elastyczność dzięki zrównoważonemu zarządzaniu zasobami. Wspieramy lokalne społeczności poprzez Livelihoods Carbon Funds (LCF), które koncentrują się na odbudowie zasobów naturalnych w celu promowania zrównoważonych ekosystemów i dostępu do energii na obszarach wiejskich. Schneider Electric to firma zorientowana na ludzi, która uznaje znaczenie ochrony przyrody i bioróżnorodności dla rozwoju ludzkości i dąży do tego, aby pomóc korporacjom w kształtowaniu wizji i długoterminowego kierunku strategicznego zrównoważonego zarządzania zasobami. Naszym celem jest umożliwienie każdemu maksymalnego wykorzystania jego energii i zasobów, aby godzić postęp i zrównoważony rozwój dla wszystkich.