FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Ile maksymalnie zespołów styków sygnalizacyjnych OF można zastosować w wyłącznikach Compact NSX400/630? Czy jest ona taka sama jak w wyłacznikach Compact NS400/630?

W wyłącznikach Compact NSX400/630 można maksymalnie zastosować 4 zespoły styków sygnalizacyjnych OF. W wyłacznikach Compact NS400/630 możliwe było zastosowanie 3 zespołów.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?