FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jaką klasę ochronności przed porażeniem mają puszki przemysłowe Thalassa TBS-TBP (Sarel )?

Puszki przemysłowe Thalassa TBS-TBP ( Sarel ) mają II klasę ochronności przed porażeniem.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?