FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Z jakiego tworzywa wykonana jest seria osprzętu elektroinstalacyjnego Anya ?

Seria osprzętu elektroinstalacyjnego Anya wykonana jest z ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy).
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?