FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza komunikat trAP wyświetlany przez Altistart 22?

Błąd trAP - Błąd zablokowania rozrusznika.

Należy rozłączyć i ponownie podłączyć zasilanie. Jeśli błąd nadal istnieje, należy skontaktować się ze Schneider Electric.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?