{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Co oznacza komunikat SCF wyświetlany przez Altistart 22?

Błąd SCF - Błąd zwarcia na wyjściu rozrusznika.

Należy:

- Wyłączyć rozrusznik
- Sprawdzić połączenia przewodów i izolację elektryczną silnika
- Sprawdzić tyrystory obwodu mocy
- Sprawdzić stycznik by-pass (styk zamknięty)

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej