FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Ile gazu SF6 (w kg) znajduje się w rozdzielnicach typu RM6?

Ilość gazy SF6 rozdzielnicach RM6 przedstawia poniższa tabelka: 

Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?