FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza komunikat DCF na wyświetlaczu przemiennika częstotliwości Altivar 61?

DCF - błąd przeciążenie prądu. Parametry w menu 1.3 nastawy (SEt-) oraz 1.4 sterowanie silnikiem (drC-) nie są poprawne. 
Bezwładność lub obciążenie są zbyt duże. Mechanizm jest zablokowany. Należy sprawdzić parametry, rozmiar silnika/przemiennika do obciążenia oraz stan mechanizmu.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?