FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy można stosować w TAC Vista polskie litery w nazwach katalogów, plików i zmiennych?

Stosowanie polskich liter i niektórych znaków specjalnych (np. /:"\ itp) wiąże się z problemami np. w przypadku korzystania z serwerów OPC lub dostępu webowego do grafik serwera TAC Vista. Ograniczenia te wynikają ze sposobu kodowania znaków przez system Windows i używania niektórych znaków specjalnych (na przykład "/") do adresowania położenia plików na dysku. Dla uniknięcia problemów należy w nazwach stosować podstawowe litery z klawiatury angielskiej. Zamiast znaku spacji zaleca się stosować podkreślnik dolny. Nie powinno używać się znaków specjalnych.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?