FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza komunikat DPF2 wyświetlany przez Altivar 12?

 DPF2 - Zanik zasilania silnika. 
 
• Silnik nie jest podłączony lub zbyt mała moc silnika.
• Otwarty stycznik wyjściowy.
• Chwilowa niestabilność prądu silnika.
 
Należy:
• Sprawdzić połączenie przemiennika z silnikiem.
• Wykonać test z silnikiem o małej mocy lub bez silnika.
W trybie ustawień fabrycznych, wykrywanie zaniku fazy silnika jest
aktywne. Zanik fazy wyjścia OPL = YES. Aby
sprawdzić przemiennik w środowisku testowym lub
warsztatowym, bez konieczności używania silnika z tą
samą mocą znamionową co przemiennik (w
szczególności dla przemienników o dużej mocy
znamionowej), należy deaktywować wykrywanie zaniku
fazy silnika Zanik fazy wyjścia OPL = nO
• Sprawdź i optymalizuj następujące parametry:
Kompensacja napięcia (prawo U/f) UFr,
Zakres napięcia liniowego silnika UnS i Znamionowy prąd silnika nCr oraz wykonaj AutoTuning tUn.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?