FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Z jakich rejestrów modbus korzystają urządzenia TesysU?

Karta z wykorzystywanymi rejestrami przez urzadzenia TesysU znajduje się w załączniku.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?