FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza komunikat EEP2 wyświetlany przez Altivar 212?

Błąd EEP2 - Błąd pamięci EEPROM 2. - odłączenie zasilania podczas kasowania parametru skutkujące błędem zapisu danych.
Należy podać ponownie zasilanie i powtórzyć kasowanie parametru.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?