FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie algorytmy sterowania silnikiem są możliwe do ustawienia w przemiennikach częstotliwości Altivar 61?

W przemiennikach częstotliwości Altivar 61 można ustawić jeden z następujących algorytmów sterowania silnikiem:

- napięciowe sterowanie wektorem strumienia w otwartej pętli,
- prosty profil U/f,
- profil U/f 5-segmentowy,
- sterowanie silnikiem synchronicznym z magnesem trwałym,
- zmienno momentowe U/f2
- algorytm oszczędzania energii.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?