FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy można użyć blokady LAD9R1 do zablokowania styczników o różnych cewkach?

Blokadą LAD9R1 można blokować styczniki tej samej wielkości, czyli:

Stycznik LC1D32 można zablokować ze stycznikiem  LC1D32.
Stycznika LC1D18 nie można zablokować ze stycznikiem  LC1D32.

Blokada LAD9R1 może być zastosowana, gdy oba styczniki mają cewkę na napięcie AC lub gdy oba mają cewkę na napięcie DC.

Jeżeli jeden stycznik ma cewkę na napięcie DC, a drugi na napięcie AC, to nie można zastosować blokady, ponieważ styczniki mają różną wysokość. 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?