FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy wyłączniki silnikowe GZ1E spełniają dyrektywę maszynową 2006/42/WE?

Seria GZ1E posiada certyfikat IEC60947 i spełnia europejskie dyrektywy 2006/95/WE oraz 2004/108/WE. Jednak nie jest to produkt dedykowany dla aplikacji bezpieczeństwa tak jak np. Preventa.
Wyłączniki silnikowe GZ1E nie posiadają zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?