FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy straty mocy dla wyłączników powietrznych typu Masterpact NT/NW 3 i 4 polowych są identyczne?

Straty obliczone i podane w karcie katalogowej są dla prądu znamionowego In w trzech fazach, czyli dla pełnego obciążenia. W przypadku symetrycznego obciążenia nie ma prądu w biegunie N, więc straty mocy są takie same. Jeśli obciążenie nie jest  symetryczne i przez biegun neutralny N płynie prąd niezrównoważenia, ostateczna strata jest jeszcze niższa.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?