{}

Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Szukaj często zadawanych pytań

W jaki sposób sterować przemiennikiem Altivar 312 (ATV312) za pomocą sterownika Twido?

Poniżej znajduje się opis aplikacji Twido  do sterowania przemiennikiem ATV312 poprzez Modbus RTU. Program znajduje się do pobrania z załącznika.
Urządzenia wykorzystane w aplikacji:
- TWDLCAE40DRF Twido PLC
- TWDNAC485T (interfejs RS485 z 3 zaciskami śrubowymi)
- TwidoSuite  (darmowy do pobrania ze strony www.schneider-electric.com)
- ATV312H075M2

Schemat połączenia:
Złącze ATV312 RJ45 pin 4 - zacisk A TWDNAC485T
Złącze ATV312 RJ45 pin 5 - zacisk B TWDNAC485
Złącze ATV312 RJ45 pin 8 - zacisk SG TWDNAC485T
ATV312_RJ45_modbus_pin

Ustawienia ATV312:

Sterowanie ATV312 bazuje na profilu CANopen CiA 402  zgodnym ze standardem IEC61800-7. Każdy ze stanów stanowi odwzorowanie stanu przemiennika.
W praktyce przed uruchomieniem napędu konieczne jest wpisanie komendy CMD o wartości 16#0006 (przemiennik  jest w stanie gotowości "Ready" i można sprawdzić stan poprzez status słowa ETA pod adresem Modbus3201) do rejestru
Modbus 8501, następnie wartości  16#0007 oraz jako ostatnie 16#000F ( przełączenie przemiennik w stan gotowości oraz pracy)

Proszę odnieść się do wykresu i opisu stanów na końcu niniejszego dokumentu.
Istotne parametry:
 • 1. Drive Modbus Address (ADD) - 4 w tym przykładzie (domyślnie: 1)
  2. Modbus baud rate (TBR) - 19200 w tym przykładzie (domyślnie)
  3. Modbus com format (TFO) - 8-E-1 w tym przykładzie (domyślnie)
  4. Level of access control (LAC) - zmieniony na  Level3 (domyślnie: Level1)
  Uwaga: Kiedy napęd jest sterowany za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej wskazane jest, aby skonfigurować Access level "LAC" = "L3":
  5. Kanał zadawania sygnału 1 (FR1) - Modbus (domyślnie: AI1).
  6. Konfiguracja kanału sterowania 1 (CD1) -  Modbus (domyślnie: Terminal)
  Uwaga: Zmiana Profilu mieszanego CHCF na Oddzielony (SEP)zezwala na zmianę parametru CD1. Po konfiguracji kanału można powrócić do wartości Połączony (SIN)
Konfiguracja TWIDOSUITE
Uwaga: przykładowy program znajduje się w załączniku.

1. Twido musi być Masterem
Twido_master


2. Należy dodać urządzenie Modbus o adresie 4 ( w opisanym przykładzie)
Twido_add_modbus_device

3. Konfiguracja makro
Ustaw adres urządzenia Modbus w polu konfiguracyjnym
Comm Macro 0 jest używane w przykładzie dla zapisu N słów oraz odczytu N słów.

C_RDNW
Wykorzystywane jest jedno słowo, ETA status word, Modbus address 3201. C_RDNW będzie używać  8 rejestrów (1+7), od %MW0 do %MW7.
C_RDNW _ADDR1_0 ustawia adres rejestrów do odczytu z przemiennika (%MW3:=3201).
C_WRNW 0 1 wysyła komunikat Modbus do przemiennika (0-comm macro - instancja , 1 ilość słów do odczytu)
Rezultat jest odczytywany  C_RDNW _VAL1_0 lub %MW7 w opisanym przykładzie.

C_WRNW
Zapisywane są dwa słowa sterujące CMD , adres Modbus 8501 oraz LFr częstotliwość zadana, adres Modbus 8502. C_WRNW wykorzystuje 11 rejestrów (2+9) od %MW20 do %MW30.
C_WRNW_ADDR1_0 ustawia adres rejestru początkowego który ma być wpisany w napędzie (MW23:=8501).
C_WRNW_VAL1_0 ustawia wartość pierwszego rejestru do zapisu (%MW26, CMD wartość słowa sterującego)
Druga wartość do zapisu jest ustawiona przez %MW27 i będzie to LFr częstotliwość zadana
C_WRNW 0 2 wysyła wiadomość modbus dla ATV312.(0-comm macro - instancja, 2 ilość słów do wpisania)

Twido_slave_commands


Informacje Dodatkowe

Tablica statusu zgodna z IEC 61800-7

IEC61800-7
Opis tablicy statusów

Status
CMD słowa kontrolnego (W8501)
CMD

ETA słowo stanu (W3201)

ETA
ATV312 Menu komunikacyjne

ATV312_settings

Schneider Electric Polska

Załączniki

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej