Szukaj w najczęściej zadawanych pytaniach

W jaki sposób sterować przemiennikiem Altivar 312 (ATV312) za pomocą sterownika Twido?

Data opublikowania: 23 marca 2020

Poniżej znajduje się opis aplikacji Twido  do sterowania przemiennikiem ATV312 poprzez Modbus RTU. Program znajduje się do pobrania z załącznika.
Urządzenia wykorzystane w aplikacji:
- TWDLCAE40DRF Twido PLC
- TWDNAC485T (interfejs RS485 z 3 zaciskami śrubowymi)
- TwidoSuite  (darmowy do pobrania ze strony  www.schneider-electric.com)
- ATV312H075M2

Schemat połączenia:
Złącze ATV312 RJ45 pin 4 - zacisk A TWDNAC485T
Złącze ATV312 RJ45 pin 5 - zacisk B TWDNAC485
Złącze ATV312 RJ45 pin 8 - zacisk SG TWDNAC485T


Ustawienia ATV312:

Sterowanie ATV312 bazuje na profilu CANopen CiA 402  zgodnym ze standardem IEC61800-7. Każdy ze stanów stanowi odwzorowanie stanu przemiennika.
W praktyce przed uruchomieniem napędu konieczne jest wpisanie komendy CMD o wartości 16#0006 (przemiennik  jest w stanie gotowości "Ready" i można sprawdzić stan poprzez status słowa ETA pod adresem Modbus3201) do rejestru
Modbus 8501, następnie wartości  16#0007 oraz jako ostatnie 16#000F ( przełączenie przemiennik w stan gotowości oraz pracy)

Proszę odnieść się do wykresu i opisu stanów na końcu niniejszego dokumentu.
Istotne parametry:
 • 1. Drive Modbus Address (ADD) - 4 w tym przykładzie (domyślnie: 1)
  2. Modbus baud rate (TBR) - 19200 w tym przykładzie (domyślnie)
  3. Modbus com format (TFO) - 8-E-1 w tym przykładzie (domyślnie)
  4. Level of access control (LAC) - zmieniony na  Level3 (domyślnie: Level1)
  Uwaga: Kiedy napęd jest sterowany za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej wskazane jest, aby skonfigurować Access level "LAC" = "L3":
  5. Kanał zadawania sygnału 1 (FR1) - Modbus (domyślnie: AI1).
  6. Konfiguracja kanału sterowania 1 (CD1) -  Modbus (domyślnie: Terminal)
  Uwaga: Zmiana Profilu mieszanego CHCF na Oddzielony (SEP)zezwala na zmianę parametru CD1. Po konfiguracji kanału można powrócić do wartości Połączony (SIN)
Konfiguracja TWIDOSUITE 
Uwaga: przykładowy program znajduje się w załączniku.

1. Twido musi być Masterem 
2. Należy dodać urządzenie Modbus o adresie 4 ( w opisanym przykładzie)


3. Konfiguracja makro
Ustaw adres urządzenia Modbus w polu konfiguracyjnym
Comm Macro 0 jest używane w przykładzie dla zapisu N słów oraz odczytu N słów.

C_RDNW 
Wykorzystywane jest jedno słowo, ETA status word, Modbus address 3201. C_RDNW będzie używać  8 rejestrów (1+7), od %MW0 do %MW7.
C_RDNW _ADDR1_0 ustawia adres rejestrów do odczytu z przemiennika (%MW3:=3201).
C_WRNW 0 1 wysyła komunikat Modbus do przemiennika (0-comm macro - instancja , 1 ilość słów do odczytu)
Rezultat jest odczytywany  C_RDNW _VAL1_0 lub %MW7 w opisanym przykładzie.

C_WRNW
Zapisywane są dwa słowa sterujące CMD , adres Modbus 8501 oraz LFr częstotliwość zadana, adres Modbus 8502. C_WRNW wykorzystuje 11 rejestrów (2+9) od %MW20 do %MW30.
C_WRNW_ADDR1_0 ustawia adres rejestru początkowego który ma być wpisany w napędzie (MW23:=8501).
C_WRNW_VAL1_0 ustawia wartość pierwszego rejestru do zapisu (%MW26, CMD wartość słowa sterującego)
Druga wartość do zapisu jest ustawiona przez %MW27 i będzie to LFr częstotliwość zadana
C_WRNW 0 2 wysyła wiadomość modbus dla ATV312.(0-comm macro - instancja, 2 ilość słów do wpisania)

Informacje Dodatkowe

Tablica statusu zgodna z IEC 61800-7


Opis tablicy statusów


CMD słowa kontrolnego (W8501)


ETA słowo stanu (W3201)


ATV312 Menu komunikacyjne


 

Czy było to pomocne?

Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?

Nie możesz znaleźć potrzebnych informacji?

Skontaktuj się z działem obsugi klienta w celu uzyskania informacji dotyczących wsparcia technicznego, pomocy w składaniu reklamacji i nie tylko.