FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie jest rozwiązanie, jeśli Vista nie wysyła alarmów poprzez pocztę email?

Stwierdzono, że w przypadku korzystania z oprogramowania antywirusowego Norton 360, oprogramowanie te uniemożliwia elektronicznej obsługi pliku "tacalarmmailer.exe" jeśli jest zainstalowany. Aby sprawdzić, czy jest to opisnay przypadek, należy w wymienionym pliku sprawdzić czy Vista 5.x.x jest domyślnym katalogiem

Dla systemu Windows 7 i Windows XP domyślna ścieżka to C: Program Files \ \ Schneider Electric \ TAC Vista 5.xx

Opisany powyżej przypadek można takze sprawdzić poprzez wpis
w pliku b0warlog.txt o treści  "Mon May 21 10:40:27 2012 alrdisp  >> Error while instantiating MAPI server: -2147221164".

Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?