FAQ techniczne

Zadaj pytanie

1. Czy jest możliwość sterowania temperaturą w pomieszczeniu z kilku regulatorów temperatury KNX jednocześnie?

Tak. Wykorzystując odpowiednie obiekty komunikacyjne wejściowe i wyjściowe w obu (lub więcej) regulatorach można synchronizować informacje o temperaturach, nastawach temperatur i trybach wprowadzanych między nimi, pozostawiając samo sterowanie jednemu z regulatorów.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?