Szukaj w najczęściej zadawanych pytaniach

Jak działa wyszukiwanie UPnP?

Data opublikowania: 24 marca 2020

Gdy punkt kontrolny, jak Endura Utilities, zostanie dodany do sieci, protokół UPnP pozwala punktowi kontrolnemu  wyszukać urządzeń w sieci. Czyni to poprzez rozsyłanie grupowe na zastrzeżony adres i port (239.255.255.250:1900) wiadomości wyszukiwania: z wzorem,równej docelowej, rodzaju lub identyfikator urządzenia lub usługi. Odpowiedzi zawierają wiadomości z urządzeń wykrywania zasadniczo identyczne z tymi rozsyłanymi przez nowo podłączone urządzenia (zapytanie jest unikatowe podcza gdy gdy odpowiedź jest grupowa) . Punkty kontrolne mogą również wysłać wiadomości o poszukiwaniu niepowtarzalnych na znany adres IP i port 1900 lub wskazanego protu przez SEARCHPORT.UPNP.ORG, aby zweryfikować istniejące urządzenia UPnP i usług na danym adresie IP. Na przykład wyszukiwanie unicast może być stosowane do szybkiego sprawdzenia, czy znane urządzenie UPnP lub usługa jest nadal dostępna w sieci. Punkty kontrolne Multi-homed mogą wybrać dowolny dostępny interfejs UPnP do wysłania wiadomości wyszukiwania urządzeń.
Wyszukiwanie M-search
Gdy punkt kontrolny chce przeszukiwać sieć w poszukiwaniu urządzeń, musi wysłać żądanie metodą multicast M-Search w następującym formacie. Punkty kontrolne, które znają adres konkretnego urządzenia mogą również korzystać z podobnego formatu do wysyłania żądań unicast z metodą M-SEARCH.

Dla grupowego M-search, format wiadomości jest określony poniżej. Wartości zaznaczone kursywą są symbolami zastępczymi dla wartości rzeczywistych.

M-SEARCH * HTTP/1.1
HOST: 239.255.255.250:1900
MAN: "ssdp:discover"
MX: seconds to delay response
ST: search target
USER-AGENT: OS/version UPnP/1.1 product/version

Uwaga: W metodzie M-SEARCH nie jest obecna żadna instytucja

Dla unikatowego wyszukiwania M-SEARCH, format wiadomości jest określony poniżej. Wartości w gwiazdkami są zastępcze dla rzeczywistych wartości.
M-SEARCH * HTTP/1.1
HOST: hostname:portNumber
MAN: "ssdp:discover"
ST: search target
USER-AGENT: OS/version UPnP/1.1 product/version


Pełny opis wyszukiwania UPnP w języku angielskim znajduje się w załączniku.

Czy było to pomocne?

Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?

Nie możesz znaleźć potrzebnych informacji?

Skontaktuj się z działem obsugi klienta w celu uzyskania informacji dotyczących wsparcia technicznego, pomocy w składaniu reklamacji i nie tylko.