FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie są znamionowe warunki pracy rozdzielnicy RM6 w warunkach wnętrzowych?

Rozdzielnica RM6 może pracować w warunkach wnętrzowych przy następujących warunkach otoczenia:

- maksymalnej wysokości zainstalowania nad poziomem morza: 1000 m
- maksymalnej temperaturze: +40°C
- minimalnej temperaturze: -25°C
- maksymalnej średniej temperaturze dobowej: +35°C
- maksymalnej średniej wilgotności względnej dobowej (miesięcznej): 95% (90%)
- braku znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami, dymem, gazami powodującymi korozję
lub palnymi
- pomijalnym wpływie promieniowania słonecznego, zakłóceń elektromagnetycznych i wibracji
 
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?