FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Co oznacza komunikat SnbF wyświetlany przez Altistart 22?

Błąd SnbF oznacza zbyt dużą liczbę startów-  liczba przeprowadzonych rozruchów została przekroczona (parametr Snb w okresie czasu SLG).
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?