{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy jest możliwe zapisanie słów %MW w wewnętrznej pamięci Flash sterownika TSX Micro?

Tak. Ilość słów możliwych do zapisania w wewnętrznej pamięci typu Flash sterownika TSX MICRO określona jest w systemowym rejestrze %SW97. Kiedy wartość tego rejestru zawiera się pomiędzy 1 a 1000, wtedy słowa %MW od 1 do 1000 są zapisane w pamięci wewnętrznej Flash. Jednocześnie bit 0 słowa systemowego %SW97 jest używany do inicjalizacji zapisu markerów %MW w pamięci. Jeżeli bit ma wartość 1 wykonywany jest zapis do pamięci. Po zakończeniu zapisu bit systemowo przywracany jest do wartości 0.

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej