FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Ile przycisków bezprzewodowych można zaprogramować w punkcie dostępu ZBRN1?

W punkcie dostępu ZBRN1 można zaprogramować do 60 przycisków bezprzewodowych.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?