FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Jakie są domyślne dane logowania do wbudowanego web servera przemiennika Altivar process ATV6xx?

Domyśłne dane logowania do web server ATV6xx to:
Użytkownik: ADMIN
Hasło: ADMIN

Uwaga: Do zalogowania wymagane jest połączenie poprzez port Ethernet (gniazdo RJ45 nr 1 poniższego schematu).

Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?