FAQ techniczne

Zadaj pytanie

W jaki sposób można wykasować błędy w PM8000?

Wywołany alarm jest zapisywany w pamięci i może zostać usunięty jedynie przez reset (opcje opisane są na stronie 130 załączonej instrukcji  oraz dotyczy to opcji sag/swell) łącznie ze wszystkimi innymi alarmami. Informacje na temat alarmów dostępne są na stronie 122. Uwaga: komunikaty dotyczące przekroczenia ustawionych poziomów napięć i prądów są wyświetlane bezpośrednio na panelu.
 załączniku znajduje się także symulator panela PM8000.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?