{}

Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Szukaj często zadawanych pytań

Co może być przyczyną braku wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego po wciśnięciu przycisku „T”?

Brak wyzwolenia podczas kontroli jest często przyczyną zewnętrzną, poza wyłącznikiem różnicowoprądowym. Poniżej znajduje się plik opisujący możliwe przyczyny, dodatkowe sprawdzenia i testy, jakie powinny być przeprowadzone oraz działania naprawcze jakie powinny być wykonane w zależności od wyników.  Po wykonaniu działań naprawczych należy powtórzyć kontrolę aparatu, aż do uzyskania prawidłowego wyniku.

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej