{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Co może być przyczyną braku wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego po wciśnięciu przycisku „T”?

Brak wyzwolenia podczas kontroli jest często przyczyną zewnętrzną, poza wyłącznikiem różnicowoprądowym. Poniżej znajduje się plik opisujący możliwe przyczyny, dodatkowe sprawdzenia i testy, jakie powinny być przeprowadzone oraz działania naprawcze jakie powinny być wykonane w zależności od wyników.  Po wykonaniu działań naprawczych należy powtórzyć kontrolę aparatu, aż do uzyskania prawidłowego wyniku.

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej