FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy elementy sygnalizacji serii Harmony 4 ATEX spełniają normy Ex Class II USA?

Nie, elementy sygnalizacji serii Harmony 4 ATEX nie spełniają normy Ex Class II USA.
Elementy sygnalizacji serii Harmony ATEX dla strefy pyłowej spełniają dyrektywę ATEX 2014/34/EU i standard EN 60079.
Oznacza to, iż w/w produkty mogą być używane w strefach zagrożonych wybuchem na terenie Unii Europejskiej.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?