FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Czy w Altivarach Process serii ATV900 można zadawać zdalnie moment?

Tak można. Rejestr do zadawania momentu w Altivarach Process serii 9xx to LTR o adresie 16#2139 = 8505 (dla Modbus). Lista rejestrów komunikacyjnych oraz instrukcja do sieci Modbus(j.angielski) znajdują się w załącznikach.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?