FAQ techniczne

Zadaj pytanie

Video: Konfigurowanie ATV12 do pracy w trybie lokalnym

Poniższe nagranie pokazuje w jaki sposób przełączyć tryb pracy ATV12 w lokalny tj. sterowanie za pomocą przycisków znajdujących się na przednim panelu HMI.
Czy było to pomocne?
Co możemy zrobić, aby ulepszyć tę informację?