{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Kiedy należy przeprowadzać testy wyłączników różnicowoprądowych?

Schneider Electric rekomenduje kontrolowanie wyłączników różnicowoprądowych:

- po pierwszym i każdym kolejnym podłączeniu,
- co roku, dla aparatów zainstalowanych niedawno w dobrych warunkach środowiskowych (brak zakurzenia, czynników korozyjnych, zbyt dużej wilgotności itp.),
- co trzy meisące, dla urządzeń, które pracowały przez siedem lub więcej lat w dobrych warunkach środowiskowych,
- co miesiąc, dla urządzeń pracujących w ciężkich warunkach środowiskowych, np. przy obecności czynników korozyjnych, lub narażonych na podwyższone oddziaływanie prądu piorunowego.

Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti 9

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej