{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jakie wartości strat mocy posiadają przekaźniki z serii Zelio?

Wartości strat mocy dla przekaźników elektromechanicznych, sterujących oraz czasowych z serii Zelio są równe poborowi mocy. Możliwe jest obliczenie danej wartości na podstawie poboru prądu wskazanego w karcie katalogowej oraz przyłożonego napięcia zasilania.

Rozpraszanie mocy dla przekaźników półprzewodnikowych SSP jest wynikiem iloczynu rzeczywistego prądu obciążenia oraz spadku napięcia przy tym prądzie.
Wynika to ze wzoru: P = Iobciążenia x Vf

Przykład:

W przypadku SSP3A250BDRT „maksymalny spadek napięcia przewodzenia” wynosi 1,35 V. Załóżmy, że prąd obciążenia wyjścia wynosi 50A.

Zatem rozpraszanie mocy generowane w jednofazowym przekaźniku SSR wynosi 67,5W.

P = Iobciążenia x Vf

P = 50 x 1.35 = 67,5 Watts

Dla wersji trójfazowej:

P = 67,5W x 3 = 202,5 Watts

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przekaźników z serii Zelio:

https://www.se.com/pl/pl/product-subcategory/2810-przeka%C5%BAniki-zelio/

Dowiedz się więcej
Produkt:
SSP3A225P7
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej
Produkt:
SSP3A225P7