Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Pomoc przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu w pokonaniu barier komunikacyjnych

gruba rura wodociągowa
Program partnerski Collaborative Automation Partner Program (CAPP) przewiduje współpracę z partnerami technicznymi, którzy dostarczają kluczowe komponenty składające się na nasze kompleksowe, niestandardowe rozwiązania.

Program partnerski Collaborative Automation Partner Program (CAPP) przewiduje współpracę z partnerami strategicznymi z całego świata, którzy dostarczają kluczowe komponenty składające się na nasze kompleksowe, niestandardowe rozwiązania. Realizowany na zlecenie przedsiębiorstwa Dallas Water Utilities projekt to świetny przykład ścisłej współpracy Schneider Electric i Złotego partnera strategicznego, firmy Niobrara R&D.


W ciągu ostatnich lat inteligentne elementy wykonawcze zaworów/bram zyskały na popularności i upowszechniły się w przemysłowych rozwiązaniach do sterowania procesami. Są bardzo ekonomiczne, ponieważ znacznie ograniczają niezbędne okablowanie sterujące w porównaniu do większości typowych przewodów sygnałowych. Ponadto elementy wykonawcze dostarczają pracownikom odpowiedzialnym za konserwację cenne informacje diagnostyczne, ułatwiając zarządzanie cyklami życia w zakładzie.

Dallas Water Utilities (DWU) świadczy usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej około dwóm milionom osób mieszkającym na obszarze metropolitalnym Dallas. Eksploatuje trzy urządzenia do uzdatniania wody (Bachman, Elm Fork i Eastside) oraz dwie oczyszczalnie ścieków (Central i Southside). Przedsiębiorstwo DWU planowało zrealizować projekt obejmujący przeprowadzenie przyszłościowej rozbudowy systemu sterowania procesami w oczyszczalni w Southside, jednocześnie dostarczając klientom wysokiej jakości usługi w korzystnej cenie. 

Ponadto firma DWU stanęła przed koniecznością gruntownej modernizacji systemów automatyki w oczyszczalni w Southside. Ostatnim wymogiem było wprowadzenie unowocześnionej magistrali sieciowej, takiej jak Modbus, wraz z inteligentnymi elementami wykonawczymi zaworów/bram, tak aby zwiększyć wydajność instalacji i konserwacji systemu. Szefostwo Dallas Water Utilities wybrało Schneider Electric jako dostawcę najlepszego możliwego rozwiązania, a z kolei firma Schneider Electric nawiązała współpracę z partnerem ds. automatyzacji, firmą Niobrara R&D.

Wyzwanie

Jednym z głównych celów projektu było wykorzystanie inteligentnych elementów wykonawczych zaworów i bram w celu ograniczenia kosztów okablowania i dostarczenia cennych informacji diagnostycznych personelowi odpowiedzialnemu za konserwację w zakładzie. Należało jednak rozwiązać kilka problemów: 

  1. Sieć o topologii pierścieniowej obejmująca elementy wykonawcze EIM komunikujące się ze sterownikami PLC Quantum przez dwa porty Modbus była rozwiązaniem pierwszym w swoim rodzaju. Spotkania przedstawicieli firm Schneider Electric, Niobrara R&D i EIM Controls z zespołem projektantów, poświęcone planowaniu i konfiguracji, miały istotne znaczenie dla pomyślnego wyniku realizacji projektu. Firma Schneider Electric opowiedziała się za użyciem karty komunikacyjnej QUCM innej firmy, ponieważ obsługiwała ona dwa porty Modbus Rs-232.

    Ten produkt firmy Niobrara umożliwił kierowanie komunikatów Modbus do/z niezależnych podrzędnych (slave) urządzeń Modbus. Zwykle każdy port karty QUCM działa niezależnie. Jednak zespół firmy Niobrara był przekonany, że uda się opracować oprogramowanie firmware, dzięki któremu karta QUCM będzie działać w pierścieniu Modbus zapewniającym wymaganą nadmiarowość.

  2. Kwestia kompatybilności: Początkowa analiza wykazała, że moduł QUCM można zainstalować wyłącznie w lokalnej szafie sterownika PLC. W takim przypadku firma Southside nieustannie napotykałaby problemy z połączeniami przewodowymi z elementami wykonawczymi rozmieszczonymi w różnych miejscach zakładu. Elementy wykonawcze nie miały sterowników PLC z procesorami, a jedynie obwody RIO komunikujące się ze sterownikami PLC w innych lokalizacjach.

Rozwiązanie

W związku z tymi wyzwaniami konieczne były dodatkowe prace programistyczne, dzięki którym moduł QUCM mógłby zapewnić oczekiwaną przez DWU nadmiarowość. Udana współpraca między firmami Schneider Electric i Niobrara R&D doprowadziła do powstania indywidualnego, najlepszego z możliwych rozwiązań dla klienta. Nowe oprogramowanie firmware umożliwiło skonfigurowanie elementów wykonawczych w topologii pierścienia, z korzyścią dla efektywności komunikacji.

W rozwiązaniu zastosowano sieć szeregową Modbus o topologii pierścienia w celu zapewnienia niezawodnego sterowania i komunikacji z inteligentnymi elementami wykonawczymi zaworów dostarczonymi przez EIM Controls. 


Rozwiązanie to radykalnie skróciło czasy odpowiedzi w komunikacji z zaworami EIM. Ponadto QUCM może dopasowywać własny czas odpowiedzi do faktycznego czasu odpowiedzi zaworu. Za sukcesem tego projektu stało zaangażowanie personelu terenowego Schneider Electric oraz partnera CAPP, firmy Niobrara R&D.

Odkryj program dla partnerów technicznych Collaborative Automation

Program partnerski Collaborative Automation Partner Program pozwala tworzyć kompleksowe rozwiązania w oparciu o osiągnięcia techniczne naszych partnerów zintegrowane z ofertą Schneider Electric.
Więcej informacji

Czat jest już dostępny