Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Usprawnianie systemu automatyki w przedsiębiorstwie górniczym

Tekst domyślny
Program partnerski Collaborative Automation Partner Program (CAPP) przewiduje współpracę z partnerami technicznymi, którzy dostarczają kluczowe komponenty składające się na nasze kompleksowe, niestandardowe rozwiązania.

Oferowany przez Schneider Electric program partnerski Collaborative Automation Partner Program (CAPP) przewiduje współpracę z partnerami strategicznymi z całego świata, którzy dostarczają kluczowe komponenty składające się na nasze kompleksowe, niestandardowe rozwiązania.

Doskonały przykład takiej współpracy stanowi przedsięwzięcie w branży wydobywczej zrealizowane przez Schneider Electric i naszego Złotego partnera strategicznego, firmę Hilscher.

Schneider Electric zajmuje pozycję lidera w dziedzinie rozwiązań dla sektora górnictwa, metali i minerałów. W tym wypadku działający na terenie Argentyny klient zdecydował się skorzystać z naszych usług z myślą o swoim zakładzie produkującym węglan litu. Lit nie występuje w naturze w stanie wolnym, ale można go znaleźć w niektórych skałach lub jeziorach słonych. W celu pozyskania węglanu litu przedsiębiorstwo eksploatuje rozległe jezioro słone położone w północnej części kraju. Na zakład produkcyjny składają się pomniejsze obiekty zlokalizowane na dużej wysokości nad poziomem morza.

Wyzwanie

Zanim rozpoczęto realizację zaplanowanego projektu, zakład przetwórczy wykorzystywał sterowniki innych firm do monitorowania modułów we/wy i innych urządzeń połączonych ze sobą w ramach infrastruktury komunikacyjnej PROFINET. Aby umożliwić prawidłowy przebieg licznych podprocesów w całym zakładzie, klient korzystał z przemienników częstotliwości (VFD – ATV71) i sterowników (MCC – M340) dostarczonych przez Schneider Electric. Sterowniki wyposażone były w interfejs komunikacyjny wykorzystujący niestandardowy protokół Schneider do łączenia się z modułami we/wy.

Klient pragnął jednak pójść o krok dalej. Zależało mu na ujednoliceniu sterowania procesami, tak aby usprawnić działanie systemu automatyki zarówno w całym zakładzie, jak i pomniejszych obiektach. W tym celu skontaktował się z firmą Schneider Electric, która miała zająć się wdrożeniem ekonomicznego rozwiązania umożliwiającego monitorowanie modułów we/wy sterowników zintegrowanych z przemiennikami częstotliwości oraz sterowanie nimi. To zaś wymagało pomocy ze strony Partnera strategicznego, firmy Hilscher, która dokonała konwersji niestandardowego sygnału we/wy na standardowy protokół PROFINET używany w całym zakładzie.

Rozwiązanie

Firma Hilscher dostarczyła bramę komunikacyjną NT100-RE-EN z serii Hilscher netTAP 100, zaprojektowaną specjalnie z myślą o złożonych konwersjach. To uniwersalny, konfigurowalny sterownik PROFINET we/wy do adaptera EtherNet/IP, który obsługuje urządzenia slave i master w dowolnej kombinacji. Ponadto produkt firmy Hilscher umożliwia — z pomocą języka skryptowego netSCRIPT opartego na języku Lua — tworzenie protokołów szeregowych. Schneider Electric udało się wykorzystać w pełni wyposażone środowisko programistyczne, pozwalające na wygodne i szybkie programowanie dowolnych niestandardowych protokołów szeregowych.

Korzyści

Klient Schneider Electric oczekiwał dokładnie takiego rozwiązania, ponieważ okazało się ono ekonomiczne, a dzięki produktowi firmy Hilscher umożliwiało synchronizację protokołów komunikacyjnych Schneider z otwartym środowiskiem PROFINET. Pozwala przedsiębiorstwu górniczemu nadal korzystać z przemienników częstotliwości i sterowników Schneider Electric wraz z niestandardowym protokołem komunikacyjnym we/wy, a jednocześnie ujednolica sterowanie procesami czy to na poziomie systemu sterowania, czy też urządzeń terenowych. Co więcej, to kompleksowe rozwiązanie usprawniło wdrażanie systemu.

Rogelio Hernandez, pracujący dla Schneider Electric lider projektu, tak wypowiada się na temat rozwiązania firmy Hilscher: „Firma Hilscher dostarczyła wysoce elastyczne rozwiązanie zamknięte w kompaktowej formie, któremu towarzyszy łatwe w obsłudze narzędzie programistyczne sprzyjające błyskawicznej konfiguracji”. Dzięki współpracy z partnerem technicznym CAPP, firmą Hilscher, Schneider Electric udało się zaoferować klientowi maksymalnie korzystne rozwiązanie, spełniające wszystkie postawione oczekiwania w zakresie ekonomiki działania, szybkiej konfiguracji i prostego wdrażania.

Odkryj program dla partnerów technicznych Collaborative Automation

Program partnerski Collaborative Automation Partner Program pozwala tworzyć kompleksowe rozwiązania w oparciu o osiągnięcia techniczne naszych partnerów zintegrowane z ofertą Schneider Electric.
Więcej informacji

Czat jest już dostępny