Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Default Alternative Text

    Normy i standardy

    Zapoznaj się z normami i standardami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Normy i standardy

Normy międzynarodowe
IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) jest ogólnoświatową organizacją normalizacyjną skupiającą wszystkie komisje krajowe (Komisje Krajowe IEC).

Celem działalności IEC jest promowanie międzynarodowej współpracy we wszystkich kwestiach dotyczących normalizacji w branży elektrotechnicznej i elektronicznej. W tym celu IEC publikuje Normy
Międzynarodowe. Ich opracowanie jest powierzane komisjom technicznym, przy czym każda Komisja Krajowa IEC zainteresowana danym tematem może uczestniczyć w pracach przygotowawczych.
Normy krajowe
Każdy kraj może stosować normy IEC.
• W krajach nieposiadających systemu normalizacyjnego (oraz niebędących członkiem IEC) każdy użytkownik lub producent może powoływać się na normę IEC w swych Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w dokumentacji technicznej projektu,
• Kraje posiadające system normalizacyjny mogą stosować normy IEC jako normy krajowe, z modyfikacjami lub bez.
- CENELEC, europejska organizacja normalizacyjna zwykle przyjmuje normy IEC jako normy europejskie, które wprowadza jako normy Krajowe we wszystkich krajach europejskich.
- niektóre kraje, na przykład USA, posiadają własny system normalizacyjny.
Przepisy
Przepisy w danym kraju mogą przyjmować niektóre normy jako obowiązujące, mogą też tworzyć dodatkowe wymagania bezpieczeństwa.
A worker explaining a business plan to his boss, business operations, sustainability in business.

Partnerstwo ze Schneider Electric

Czat jest już dostępny

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.